3 Neteja de registres

Vista general

La neteja és un procés periòdic, executat pel servidor Zabbix. El procés esborra informació obsoleta i l'esborrada per l'usuari.

En aquesta secció, les tasques de neteja es poden habilitar o desactivar per tasca per separat per a: esdeveniments i alertes/serveis informàtics/sessions d'usuari/historial/tendències. La configuració de la neteja de l'auditoria és disponible a una [secció de menú] independent (/manual/web_interface/frontend_sections/administration/general#audit_log).

Si el servei de neteja és habilitat, és possible establir durant quants dies es conservaran els registres de dades abans de ser esborrats per el procés de neteja.

Esborrar un element/trigger també esborrarà els problemes generats per aquest element/trigger.

A més, un esdeveniment només serà esborrat per la netaja si no té associació amb cap mena de problema. Això vol dir que si un esdeveniment és un problema o un esdeveniment de recuperació, no s'esborrarà fins que s'esborri el registre del problema relacionat. La netaja esborrarà els problemes primer i els esdeveniments després, per evitar possibles problemes amb esdeveniments obsolets o registres de problemes.

Per a l'historial i les tendències, hi ha una opció addicional disponible: Anul·lació del període de l'historial d'articles i Anul·lació del període de tendència d'elements. Aquesta opció permet establir globalment quants dies es conservaran l'historial/tendències d'articles (d'1 hora a 25 anys; o "0"), en aquest cas anul·lant els valors establerts per a articles individuals a Període d'emmagatzematge de l'historial/Període d'emmagatzematge de tendències camps a configuració de l'element. Tingueu en compte que el període d'emmagatzematge no es substituirà per als elements que tinguin l'opció de configuració No conservar historial i/o No mantindre tendències activades.

És possible anul·lar el període d'emmagatzematge de l'historial/tendència fins i tot si la neteja interna és desactivada. Així, quan s'empra una neteja externa, el període d'emmagatzematge de l'historial es podria establir mitjançant el camp Període d'emmagatzematge de dades de l'historial.

Si s'empra TimescaleDB, per tal d'aprofitar al màxim la partició automàtica de TimescaleDB de l'historial i les taules de tendències, s'han d'habilitar les opcions Anul·lar període d'historial d'articles i Anul·lar període de tendència d'elements, així com l'opció Activar neteja interna per a l'historial i les tendències. En cas contrari, les dades conservades en aquestes taules encara s'emmagatzemaran a les particions, però, la neteja no deixarà les particions obsoletes i es mostraran avisos sobre una configuració incorrecta. Quan s'habilita l'esborrat de particions obsoletes, el servidor Zabbix i la interfície ja no faran un seguiment dels elements esborrats i l'historial dels elements esborrats s'esborrarà quan s'esborri una partició obsoleta.

Sufixos de temps s'admeten als camps de període, p. ex. 1d (un dia), 1w (una setmana). El mínim és 1 dia (1 hora per a l'historial), el màxim - 25 anys.

El botó Restablir valors predeterminats permet desfer els canvis fets.