2 Grups d'equips

Des de la interfície web, els grups d'equips només es poden exportar amb l'exportació d'equips. Quan s'exporta un equip, tots els grups als quals pertany s'exporten automàticament.

L'API permet exportar grups d'equips independentment dels equips.

Format d'exportació
  host_groups:
      - uuid: 6f6799aa69e844b4b3918f779f2abf08
       name: 'Zabbix servers'

Etiquetes d'elements

Paràmetre Tipus Descripció
uuid cadena Identificador únic per aquest grup d'equips.
name cadena Nom del grup.