1 Proves de preprocessament

Prova

La prova de les passes de preprocessament és útil per assegurar-se que les canalitzacions complexes de preprocessament produeixen els resultats esperats, sense esperar que el valor de l'article sigui rebut i preprocessat.

Es pot provar:

 • amb un valor hipotètic
 • amb un valor real d'equip

Cada passa de preprocessament es pot provar individualment i totes les passes es poden provar plegades. Quan feu clic al botó Prova o Prova totes les passes respectivament al bloc Accions, s'obre una finestra de prova.

Prova del valor hipotètic

Paràmetre Descripció
Obtindre valor de l'equip Si voleu provar un valor hipotètic, deixeu aquesta casella de selecció sense marcar.
Veieu també: Prova del valor real.
Valor Valor d'entrada a provar.
Feu clic al camp del paràmetre o al botó de visualització/edició obrirà una finestra d'àrea de text per introduir el valor o el bloc de codi.
No admès Marqueu aquesta casella de selecció per provar un valor no admès.
Aquesta opció és útil per provar la passa de preprocessament Comprova si no és compatible.
Error Introduïu el text de l'error.
Aquest camp està activat quan Obtindre valor de l'equip és desmarcat, però és marcat No compatible.
Si és marcat Obtingues valor de l'equip, aquest camp s'omple amb el missatge d'error real (només de lectura) de l'equip.
Hora L'hora del valor d'entrada: now (només de lectura).
Valor anterior Introduïu un valor d'entrada anterior per comparar-lo.
Només per a les passes de preprocessament Canvi i Acceleració.
Hora anterior Introduïu l'hora del valor d'entrada anterior per comparar-la.
Només per a les passes de preprocessament Canvi i Aceleració.
El valor predeterminat es basa en el valor del camp "Interval d'actualització" de l'element (si és "1m", aquest camp s'omple amb "now-1m"). Si no s'especifica res o l'usuari no té accés a l'equip, el valor per defecte és now-30s.
Macros Si s'empra alguna macro, s'enumeren juntament amb els seus valors. Els valors es poden editar amb finalitats de prova, però els canvis només es desaran dins del context de prova.
Seqüència de final de línia Seleccioneu la seqüència de final de línia per als valors d'entrada de diverses línies:
LF - Seqüència LF (avançament de línia)
CRLF - Seqüència CRLF (línia de retorn de carro-feed).
Passes de preprocessament S'enumeren les passos de preprocessament; el resultat de la prova es mostra per a cada pas després de fer clic al botó Prova.
Els resultats de la prova es retallen a una mida màxima de 512 KB quan s'envien a la interfície. Si un resultat es retalla, es mostra una icona d'avís. La descripció de l'avís es veu al passar el ratolí. Tingueu en compte que el servidor Zabbix encara processa les dades de més de 512 Ko.
Si la passa ha fallat durant la prova, es mostra una icona d'error. La descripció de l'error es veu en passar el ratolí.
En cas que s'especifiqui "Personalitzat en cas d'error" per al pas i es realitzi aquesta acció, apareixerà una línia nova just després de la fila dla passa de prova de preprocessament, que mostra quina acció s'ha fet i quin resultat ha produït (error o valor).
Resultat El resultat final de la prova de les passes de preprocessament es mostra en tots els casos quan tots les passes es comencen a provar (quan feu clic al botó Provat totes les passes).
El tipus de conversió al tipus de valor també es mostra l'element, per exemple Resultat convertit a numèric (sense signe).
Els resultats de la prova es retallen a una mida màxima de 512 Ko quan s'envien a la interfície. Si un resultat es retalla, es mostra una icona d'avís. La descripció de l'avís es veu en passar el ratolí. Tingueu en compte que les dades de més de 512 Ko encara es processen completament pel servidor Zabbix.

Feu clic a Provar per veure el resultat després de cada passa de preprocessament.

Els valors de prova s'emmagatzemen entre sessions de prova per a qualsevol de les passes individuals o tots les passes, que permeten a l'usuari canviar les passes o l'element de preprocessament configuració i després torneu a la finestra de proves sense haver de tornar a introduir la informació. Tanmateix, els valors es perden en una actualització de la pàgina.

La prova es fa pel servidor Zabbix. La interfície envia un petició corresponent al servidor i espera el resultat. La petició conté el valor d'entrada i les passes de preprocessament (amb macros d'usuari ampliades). Per Canviar i Acelerar les passes, han de donar-se un valor i temps anteriors opcionals. El servidor respon amb resultats per a cada passa de preprocessament.

Tots els errors tècnics o errors de validació d'entrada es veuen al quadre d'error a la part superior de la finestra de prova.

Prova el valor real

Per provar el preprocessament amb un valor real:

 • Marqueu la casella de selecció Obtindre valor de l'equip
 • Introduïu o verifiqueu els paràmetres de l'equip (adreça de l'equip, port, nom/nombre proxy) i detalls específics de l'element (com les credencials de seguretat de la comunitat SNMPv2 o SNMPv3). Aquests camps tenen en compte el context:
  • Els valors s'emplenen prèviament quan sigui possible, és a dir, per als articles requerint un agent, prenent la informació del seleccionat interfície d'agent de l'equip
  • Els valors s'han d'omplir manualment per als elements de plantilla
  • Es resolen els valors de macro de text pla
  • On el valor del camp (o part del valor) és un secret o Macro de volta, el camp serà buit i s'ha d'omplir manualment. Si n'hi ha El paràmetre d'element conté un valor de macro secret, es veurà el següent missatge d'avís: "L'element conté macros definides per l'usuari amb valors secrets. S'han d'introduir els valors d'aquestes macros manualment".
  • Els camps es desactiven quan no són necessaris al context del tipus d'element (p. ex., l'adreça de l'equip i els camps de proxy són desactivats per als elements calculats)
 • Feu clic a Obtindre valor i prova per provar el preprocessament

Si heu especificat una assignació de valors al formulari de configuració de l'element (camp "Veure el valor"), el diàleg de prova de l'element mostrarà una altra línia després el resultat final, anomenada "Resultat amb mapa de valors aplicat".

Paràmetres específics per obtindre un valor real d'un equip:

Paràmetre Descripció
Obtindre valor de l'equip Marqueu aquesta casella de selecció per obtindre un valor real de l'equip.
Adreça de l'equip Introduïu l'adreça de l'equip.
Aquest camp s'emplena automàticament amb l'adreça de la interfície de l'equip.
Port Introduïu el port de l'equip.
Aquest camp s'emplena automàticament pel port de la interfície de l'equip.
Camps addicionals per a interfícies SNMP
(versió SNMP, comunitat SNMP, nom de context, etc.)
Consulteu Configuració del monitoratge SNMP per obtindre més detalls sobre la configuració d'una interfície SNMP (v1, v2 i v3).
Aquests camps s'emplenen automàticament des de la interfície de l'equip de l'element.
Proxy Especifiqueu el proxy si l'equip és monitorat per un proxy.
Aquest camp s'emplena automàticament pel proxy de l'equip (si n'hi ha).
Valor Valor recuperat de l'equip.
Fent clic al camp de paràmetres o al botó de visualització/edició obrirà una finestra d'àrea de text del valor o del bloc de codi.
Els valors es reetallen a una mida màxima de 512 Ko i només a la interfície. Si un resultat es retalla, es mostra una icona d'avís. La descripció de l'avís es veu al passar el ratolí. Tingueu en compte que les dades de més de 512 Ko encara es processen completament pel servidor Zabbix.

Per a la resta de paràmetres, veieu Prova hipotètica valor anterior.