proxygroup.get

Descripció

integer/array proxygroup.get(object parameters)

El mètode permet recuperar grups de proxys segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objecte) Paràmetres que defineixen la sortida desitjada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
proxy_groupids ID/array Retorna només els grups de proxy amb els ID donats.
proxyids ID/array Retorna només els grups de proxys que contenen els proxys donats.
selectProxies query Retorna una propietat proxies amb els proxys que pertanyen al grup de proxys.

Admet count.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Valors possibles: proxy_groupid, name.
countOutput boolean Aquests paràmetres que són comuns per a tots els mètodes get es descriuen amb detall al comentari de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recupera tots els grups de proxy

Recupereu tots els grups de proxys configurats amb proxys.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxygroup.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectProxies": ["proxyid", "name"]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "proxy_groupid": "1",
          "name": "Proxy group 1",
          "failover_delay": "1m",
          "min_online": "3",
          "description": "",
          "state": "1",
          "proxies": [
            {
              "proxyid": "1",
              "name": "proxy 1"
            },
            {
              "proxyid": "2",
              "name": "proxy 2"
            }
          ]
        },
        {
          "proxy_groupid": "2",
          "name": "Proxy group 2",
          "failover_delay": "10m",
          "min_online": "3",
          "description": "",
          "state": "3",
          "proxies": [
            {
              "proxyid": "3",
              "name": "proxy 3"
            },
            {
              "proxyid": "4",
              "name": "proxy 4"
            },
            {
              "proxyid": "5",
              "name": "proxy 5"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CProxyGroup::get() in ui/include/classes/api/services/CProxyGroup.php.