mfa.update

Descripció

object mfa.update(object/array MFA methods)

Aquest mètode permet actualitzar mètodes MFA ja existents.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del mètode MFA per actualitzar.

La propietat mfaid s'ha d'establir per a cada element, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

El mètode admet mètodes MFA amb les propietats estàndard del mètode MFA.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels mètodes MFA actualitzats sota la propietat mfaids.

Exemples

Actualització de les propietats del mètode

Actualitzeu la funció hash per generar codis TOTP i la longitud del codi de verificació per al mètode MFA "Zabbix TOTP" mitjançant paraules de pas d'un sol ús basades en el temps (TOTP).

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "mfa.update",
      "params": {
        "mfaid": "1",
        "hash_function": 3,
        "code_length": 8
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "mfaids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CMfa::update() in ui/include/classes/api/services/CMfa.php.