token.delete

Descripció

object token.delete(array tokenids)

Aquest mètode permet esborrar tokens.

Només el tipus d'usuari Super admin té permís per gestionar tokens per a altres usuaris.

Paràmetres

(array) IDs dels tokens que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels tokens esborrats sota la propietat tokenids.

Exemples

Esborrar diversos tokens

Esborra dos tokens.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.delete",
      "params": [
        "188",
        "192"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tokenids": [
          "188",
          "192"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CToken::delete() in ui/include/classes/api/services/CToken.php.