6 Correlació d'esdeveniments

Vista general

A la secció Recull de dades → Correlació d'esdeveniments, els usuaris poden configurar i mantindre regles de correlació globals per als esdeveniments de Zabbix.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom de la regla de correlació. En fer clic al nom de la regla de correlació s'obre el formulari de configuració de la regla.
Condicions Es mostren les condicions de la regla de correlació.
Operacions Es mostren les operacions de la regla de correlació.
Estat Es mostra l'estat de la regla de correlació: Activada o Desactivada.
Fent clic a l'estat el podeu canviar.

Per configurar una nova regla de correlació, feu clic al botó Crear una correlació a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Habilitar: canvia l'estat de la regla de correlació a Activada
  • Desactivar: canvia l'estat de la regla de correlació a Desactivada
  • Esborrar: esborra les regles de correlació

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant de les regles de correlació respectives i feu clic al botó necessari.

Ús de filtres

Podeu emprar filtres per veure només les regles de correlació que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre del llistat de regles de correlació. Si hi feu clic, hi haurà un filtre disponible i podeu filtrar les regles de correlació per nom i estat.