Canvis en el desenvolupament de les extensions

Aquesta pàgina llista tots els canvis en el desenvolupament d'extensions Zabbix personalitzades.

Canvis de la 6.4 a la 7.0

Mòduls

ZBXNEXT-8086 La clau d'objecte template_support ja no és compatible amb el paràmetre del fitxer manifest.json widget. Ja no cal determinar si un giny hauria d'ésser disponible als taulers de plantilla, perquè, des de Zabbix 7.0, els taulers de plantilla admeten tots els ginys. Per obtindre més informació, consulteu: Disponibilitat de ginys ampliada als taulers de control de plantilles.

ZBXNEXT-8683 S'ha creat una nova classe de camp de formulari CWidgetFieldMultiSelectItemPattern. Aquesta classe permet afegir d'un camp de tria múltiple dissenyat específicament per triar patrons d'elements.

Canvis a la 7.0