16 Valors de retorn per a system.sw.packages.get

Vista general

Aquesta secció ensenya els detalls dels valors retornats per l'element system.sw.packages.get de l'agent de Zabbix.

Detalls

La sortida d'aquest element és una matriu d'objectes que conté cadascuna de les claus següents:

 • nom - nom del paquet
 • manager - gestor de paquets que va informar d'aquestes dades (rpm, dpkg, pacman, pkgtool o portage)
 • versió - versió del paquet
 • mida - mida del paquet sense comprimir en octets (si no és disponible, establiu-lo a 0)
 • arch - arquitectura de paquets
 • buildtime - un objecte amb 2 entrades:
  • timestamp - marca de temps UNIX de quan es va crear el paquet (si no és disponible, establiu-lo a 0)
  • valor - data i hora en què es va crear el paquet (si no és disponible, estableix la cadena buida)
 • installtime - un objecte amb 2 entrades:
  • timestamp - marca de temps UNIX de quan es va instal·lar el paquet (si no és disponible, establiu-lo a 0)
  • valor - data i hora en què es va instal·lar el paquet (si no és disponible, defineix la cadena buida)

Exemple:

[
      {
        "name": "util-linux-core",
        "manager": "rpm",
        "version": "2.37.4-3.el9",
        "size": 1296335,
        "arch": "x86_64",
        "buildtime": {
          "timestamp" : 1653552239,
          "value" : "Sep 20 01:39:40 2021 UTC"
        },
        "installtime": {
          "timestamp" : 1660780885,
          "value" : "Aug 18 00:01:25 2022 UTC"
        }
      },
      {
        "name": "xfonts-base",
        "manager": "dpkg",
        "version": "1:1.0.5",
        "size": 7337984,
        "arch": "all",
        "buildtime": {
          "timestamp": 0,
          "value": ""
        },
        "installtime": {
          "timestamp": 0,
          "value": ""
        }
      }
    ]