Table of Contents

Objecte MFA

Els següents objectes són relacionats amb l'API mfa.

MFA

L'objecte MFA (Multi-Factor Authentication) té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
mfaid ID ID del mètode MFA.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per a operacions d'actualització
type integer Tipus del mètode MFA.

Valors possibles:
1 - TOTP (contrasenyes d'un sol ús basades en el temps);
2 - Duo Universal Prompt.
name string Nom únic del mètode MFA.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
hash_function integer Tipus de la funció hash per generar codis TOTP.

Valors possibles:
1 - SHA-1;
2 - SHA-256;
3 - SHA -512.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és establert a "TOTP"
code_lenght integer Llargària del codi de verificació.

Valors possibles:
6 - 6 dígits;
8 - 8 dígits.

[Comportament de la propietat] (/manual/api/reference_commentary#property-behavior):
- obligatori si type és establert a "TOTP"
api_hostname string Nom d'equip de l'API proporcionat pel servei d'autenticació Duo.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type s'estableix a "Duo Universal Prompt"
clientid string Identificador de client proporcionat pel servei d'autenticació Duo.

Comportament de la propietat:
- obligatori si s'estableix type a "Duo Universal Prompt"
client_secret string Secret del client proporcionat pel servei d'autenticació Duo.

Comportament de la propietat:
- només per a escriptura<br >- obligatori si type s'ha definit a "Duo Universal Prompt"