Objecte prototip de trigger

Els següents objectes són relacionats amb l'API triggerprototype.

Prototip de trigger

L'objecte prototip de trigger té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
triggerid ID ID del prototip de trigger.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per a operacions d'actualització
descripció string Nom del prototip de trigger.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a les operacions de creació
expression string Expressió trigger reduïda.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
event_name string Nom de l'esdeveniment generat pel trigger.
opdata string Dades operacionals.
comments string Comentaris addicionals al prototip de trigger.
priority integer Gravetat del prototip de trigger.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no classificat;
1 - informació;
2 - avís;
3 - mitjana;
4 - alta;
5 - desastre.
status integer Si el prototip de trigger és habilitat o desactivat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) activat;
1 - desactivat.
templateid ID ID del prototip de trigger de la plantilla principal.

Comportament de la propietat:
- només lectura
type integer Si el prototip de trigger pot generar diversos esdeveniments problemàtics.

Valors possibles:
0 - (per defecte) no genera diversos esdeveniments;
1 - genera diversos esdeveniments.
url string URL associada al prototip de trigger.
url_name string Etiqueta per a l'URL associada al prototip de trigger.
recovery_mode integer Mode de generació d'esdeveniments correctes.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Expressió;
1 - Expressió de recuperació;
2 - Cap.
recovery_expression string Expressió reduïda de recuperació del trigger.
correlation_mode integer L'esdeveniment correcte es tanca.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Tots els problemes;
1 - Tots els problemes si els valors de l'etiqueta coincideixen.
correlation_tag string Etiqueta per fer coincidir.
manual_close integer Permetre el tancament manual.

Valors possibles:
0 - (per defecte) No;
1 - Sí.
discovery integer Estat de la descoberta de prototips de triggers.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es descobriran nous triggers;
1 - no es descobriran nous triggers i els triggers existents es marcaran com a perduts.
uuid string Identificador únic universal, emprat per enllaçar prototips de trigger importats amb els ja existents. Si no es dóna, es genera automàticament.

Comportament de la propietat:
- admès si el prototip de trigger pertany a una plantilla

Etiqueta de prototip de trigger

L'objecte d'etiqueta de prototip de trigger té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta de prototip de trigger.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value string Valor de l'etiqueta del prototip de trigger.