proxygroup.delete

Descripció

object proxygroup.delete(array proxyGroupIds)

Aquest mètode permet esborrar grups de proxys.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels grups de proxys que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups de proxys esborrats sota la propietat proxy_groupids.

Exemples

Esborrar diversos grups de proxys

Esborra dos grups de proxys.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxygroup.delete",
      "params": [
        "5",
        "10"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxy_groupids": [
          "5",
          "10"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CProxyGroup::delete() in ui/include/classes/api/services/CProxyGroup.php.