usermacro.createglobal

Descripció

object usermacro.createglobal(object/array globalMacros)

Aquest mètode permet crear noves macros globals.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Macros globals a crear.

El mètode admet les macros globals amb les propietats estàndard de les macros globals.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs de les macros globals creades sota la propietat globalmacroids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre de les macros globals donades.

Exemples

Crear una macro global

Crea una macro global "{$SNMP_COMMUNITY}" amb el valor "public".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.createglobal",
      "params": {
        "macro": "{$SNMP_COMMUNITY}",
        "value": "public"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "globalmacroids": [
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUserMacro::createGlobal() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.