9 Modificacions de les plantilles

Aquesta pàgina llista tots els canvis a les plantilles d'estoc que s'envien amb Zabbix.

Tingueu en compte que l'actualització a la darrera versió de Zabbix no actualitzarà automàticament les plantilles emprades. Es recomana modificar les plantilles de les instal·lacions existents fent:

 • Descarregant les darreres plantilles del [repositori Zabbix Git] (https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates);
 • Tot seguit, a Recull de dadesPlantilles, podeu importar-les manualment a Zabbix. Si ja existeixen models amb els mateixos noms, l'opció Esborrar les que manquen s'ha de marcar durant la importació per obtindre una importació neta. D'aquesta manera s'esborraran els elements antics que ja no es troben al model actualitzat (tingueu en compte que això significarà perdre l'historial d'aquests elements antics).

CANVIS A 6.4.0

Plantilles actualitzades

Plantilles que descobreixen sistemes de fitxers

Les plantilles Zabbix que descobreixen sistemes de fitxers ara fan ús de l'element vfs.fs.get en comptes de l'element vfs.fs.discovery i:

 • L'interval d'actualització per a la descoberta s'ha reduït a un minut.
 • Els prototips d'elements ara depenen de l'element mestre vfs.fs.get.
 • S'ha afegit un trigger per detectar volums que es van tornar a muntar en mode de només lectura a les plantilles UNIX.
 • S'han afegit filtres per filtrar muntatges d'enllaç a Linux i volums .dmg a macOS a les plantilles respectives.

Linux amb agent Zabbix

L'element system.sw.packages ha estat substituït per system.sw.packages.get a la plantilla genèrica Linux by Zabbix agent. S'ha afegit un trigger nou per activar-se quan canvia el nombre de paquets.

Windows amb l'agent normal (i l'actiu) de Zabbix

Les plantilles Agent Windows per Zabbix i Agent actiu Windows de Zabbix s'han actualitzat i ara inclouen l'element system.sw.os i un nou trigger per monitorar els canvis de versió del sistema.

CANVIS A 6.4.3

S'ha afegit una nova plantilla: Google Cloud Platform (GCP) per HTTP.

La plantilla Azure per HTTP ara també funciona amb Cosmos DB per MongoDB.

CANVIS A 6.4.5

Hi ha noves plantilles disponibles:

CANVIS A 6.4.6

La nova plantilla és disponible:

CANVIS A 6.4.7

Hi ha disponibles noves plantilles:

-Acronis Cyber Protect Cloud per HTTP - HashiCorp Nomad by HTTP - MantisBT per HTTP

CANVIS A 6.4.8

Plantilles noves

Hi ha noves plantilles disponibles:

Plantilles actualitzades

CANVIS A 6.4.9

Noves plantilles

Noves plantilles disponibles:

Plantilles actualitzades

S'ha afegit la integració amb OpenShift a la plantilla estat del clúster de Kubernetes per HTTP.

CANVIS A la versió 6.4.11

Plantilles noves

El conjunt de plantilles d'Azure per HTTP s'ha complementat amb la plantilla Azure Cost Management per HTTP.

Plantilles actualitzades

Plantilla MSSQL per ODBC s'ha actualitzat per funcionar amb funcions d'AlwaysOn, com ara les instàncies de clúster de failover (FCI) i els grups de disponibilitat (AG). Ara és possible emprar la plantilla per monitorar un equip en clúster, equip autònom i equip per nom de clúster. Una macro com a nom d'instància ja no s'empra; quan es canvia el mestre, no cal canviar cap macro:

 • afegides regles de LLD de quòrum i per a la descoberta de membres de quòrum;
 • ha canviat el tipus de regles LLD, de "Monitoratge de base de dades" a "Element dependent";
 • els elements amb clau db.odbc.discovery s'han convertit a elements dependents de l'element db.odbc.get;
 • afegit un nou element - MSSQL DB '{#DBNAME}': model de recuperació, que retorna el model de recuperació de la base de dades sota la descoberta de la base de dades;
 • afegides noves macros, anomenades, {$MSSQL.BACKUP_FULL.USED}, {$MSSQL.BACKUP_DIFF.USED}, {$MSSQL.BACKUP_LOG.USED}; es poden emprar per desactivar els triggers d'edat de còpia de seguretat per a una determinada base de dades.

CANVIS A LA VERSIÓ 6.4.12

Plantilles noves

Hi ha disponible una nova plantilla:

 • YugabyteDB per HTTP, que inclou la Plantilla YugabyteDB Cluster per HTTP per monitorar cada clúster YugabyteDB.