5 Grups de proxys

Visió general

A Administració → Grups de proxy és possible configurar grups de proxy.

Els grups de proxys s'empren a equilibri de càrrega de proxys amb distribució automatitzada d'equips entre proxys i proxys d'alta disponibilitat.

Grups de proxys

Es mostra una llista dels grups de proxys existents amb els seus detalls.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del grup de proxys. Si feu clic al nom del grup de proxys, s'obre el formulari de configuració de grups de proxys.
Estat Es mostra l'estat del grup de proxy:
Desconegut - si el grup s'ha creat amb el servidor Zabbix caigut o el servidor Zabbix encara no ha actualitzat l'estat;
En línia - el nombre mínim de proxys en línia;
Degradant - la transició de l'estat en línia a l'estat fora de línia;
Fora de línia - menys del nombre mínim de proxys en línia;
**Recuperació* * - la transició de l'estat fora de línia a l'estat en línia.
L'estat no es mostra si no hi ha proxys al grup.
Període de failover Es mostra el període en segons abans que s'executi la failover. S'admeten sufixos de temps.
Proxies en línia Es mostra el nombre de proxys en línia. Si el nombre està per sota del mínim del grup, es mostra en vermell.
Proxis mínims Es mostra el nombre mínim de proxys en línia necessaris perquè el grup estigui en línia.
Proxys Es mostra el nombre de proxys del grup i s'enumeren els proxys del grup, amb enllaços al formulari de configuració del servidor intermediari.
El nombre màxim de proxys llistats està limitat pel Recompte màxim d'elements per mostrar dins de la cel·la de la taula valor.

Per configurar un nou grup de proxys, feu clic al botó Crea grups de proxys a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Esborrar: esborra grups de proxys.

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels grups de proxys respectius i feu clic al botó requerit.

Ús de filtres

Podeu emprar filtres per veure només els grups de proxys que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista de grups de proxys. Si hi feu clic, hi haurà un filtre disponible i podeu filtrar els grups de proxys per nom i estat.