1 Correu-e

Vista general

Per configurar el correu electrònic com a canal de lliurament de missatges, heu de configurar el correu electrònic com a tipus de suport i assignar adreces específiques als usuaris.

Diverses notificacions per a un sol esdeveniment s'agruparan en el mateix procés de correu electrònic.

Configuració

Per configurar el correu electrònic com a tipus de suport:

  • Aneu a Alertes → Tipus de suport
  • Feu clic a Crea un tipus de suport (o feu clic a Correu electrònic al llistat dels tipus de suport predefinits).

La pestanya Tipus de suport conté atributs generals de tipus de suport:

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Els paràmetres següents són específics del tipus de suport de correu electrònic:

Paràmetre Descripció
Proveïdor de correu electrònic Trieu el proveïdor de correu electrònic: SMTP genèric, Gmail, Gmail Relay, Office365 o Office365 relay.
Si trieu les opcions relacionades amb Gmail/Office365, podreu només caldrà proporcionar l'adreça de correu electrònic i el mot de pas del remitent; opcions com ara Servidor SMTP, Port del servidor SMTP, SMTP helo i Seguretat de connexió s'ompliran automàticament per Zabbix. Veieu també: Tipus de suports automàtics de Gmail/Office365.
Servidor SMTP Configureu un servidor SMTP per gestionar els missatges de sortida.
Aquest camp és disponible si heu triat SMTP genèric com a proveïdor de correu-e.
Port del servidor SMTP Configureu el port del servidor SMTP per gestionar els missatges de sortida.
Correu-e L'adreça introduïda aquí s'emprarà com a adreça De per als missatges enviats.
S'admet afegir un nom de remitent per mostrar (com ara "Zabbix_info" a Zabbix_info <[email protected]> a la captura de pantalla anterior) amb l'adreça de correu electrònic real.
Hi ha algunes restriccions sobre els noms de visualització als correus electrònics de Zabbix en comparació amb el que permet RFC 5322, tal com es mostra amb exemples:
Exemples vàlids:
[email protected] (només l'adreça de correu electrònic, no cal emprar claudàtors angulars)
Zabbix_info <[email protected]> (mostra el nom i l'adreça de correu electrònic entre claudàtors quadrats)
∑Ω-monitoring <[email protected]> (caràcters UTF-8 al nom de visualització)
Exemples no vàlids:
Zabbix HQ [email protected] (nom de visualització present però sense claudàtors angulars al voltant de l'adreça de correu electrònic)
"Zabbix\@\<H(comment)Q\>" <[email protected]> (tot i que és vàlid segons RFC 5322, els parells citats i comentaris no són compatibles amb els correus electrònics de Zabbix)
SMTP helo Estableix un valor SMTP helo vàlid, normalment un nom de domini.
Si és buit, s'enviarà el nom de domini del correu electrònic (és a dir, el que ve després de @ al camp Correu-e). Si és impossible obtindre el nom de domini, es registrarà un avís de nivell de depuració i el nom d'quip del servidor s'enviarà com a domini per a l'ordre HELO.
Aquest camp és disponible si es tria SMTP genèric com a proveïdor de correu electrònic.
Seguretat de connexió Seleccioneu el nivell de seguretat de la connexió:
Cap - no feu servir l'opció CURLOPT_USE_SSL
STARTTLS - empra l'opció CURLOPT_USE_SSL amb el valor CURLUSESSL_ALL
SSL/TLS - empra CURLOPT_USE_SSL opcional
Verifiqueu el peer SSL Marqueu la casella per verificar el certificat SSL del servidor SMTP.
El valor de la directiva de configuració del servidor "SSLCALocation" s'ha de posar a CURLOPT_CAPATH per a la validació del certificat.
Això estableix l'opció cURL CURLOPT_SSL_VERIFYPEER.
Verifica l'equip SSL Marca la casella per verificar que el camp Nom comú o el camp Nom alternatiu de l'assumpte del certificat del servidor SMTP coincideix.
Això estableix l'opció cURL CURLOPT_SSL_VERIFYHOST.
Autenticació Seleccioneu el nivell d'autenticació:
Cap - no s'ha establert cap opció cURL
(des de 3.4.2) Nom d'usuari i mot de pas - implica que "AUTH=*" deixa el elecció del mecanisme d'autenticació per cURL
Nom d'usuari Nom d'usuari a emprar per a l'autenticació.
Això estableix el valor de CURLOPT_USERNAME.
Admet macros d'usuari.
Mot de pas Mot de pas a emprar per a l'autenticació.
Això estableix el valor de CURLOPT_PASSWORD.
Admet macros d'usuari.
Format del missatge Selecciona el format del missatge:
HTML - envia com a HTML
Text senzill - envia com a text sense format

Per fer que les opcions d'autenticació SMTP siguin disponibles, el servidor Zabbix s'ha de compilar amb l'opció de compilació --with-libcurl (amb cURL 7.20.0 o superior) i emprar els paquets libcurl-full durant el temps d'execució.

Veieu també els paràmetres de tipus de suport comuns per obtindre més informació sobre com configurar missatges predeterminats i opcions de gestió d'alertes.

Test del tipus de suport

Per comprovar si un tipus de suport de correu electrònic configurat funciona correctament:

  1. Localitzeu el correu electrònic rellevant a la llista dels tipus de suport.
  2. Feu clic a Provar a la darrera columna de la llista (obrirà una finestra de prova).
  3. Introduïu una adreça de destinatari Enviar a, el cos del missatge i, opcionalment, l'assumpte.
  4. Feu clic a Provar per enviar un missatge de prova.

El missatge d'èxit o fracàs de la prova es veurà a la mateixa finestra:

Suport d'usuari

Un cop configurat el tipus de suport de correu-e, aneu a la secció Usuaris → Usuaris i modifiqueu el perfil de l'usuari per assignar un suport de correu-e a l'usuari. Les passes de configuració dels suports d'usuari, comuns a tots els tipus de suport, es descriuen a la pàgina tipus de suport.