hostinterface.massremove

Descripció

object hostinterface.massremove(object parameters)

Aquest mètode permet esborrar interfícies dels equips donats.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els ID dels equips que cal actualitzar i les interfícies que cal esborrar.

Paràmetre Tipus Descripció
interfícies object/array Interfícies de l'equip que s'han d'esborrar dels equips especificats.

L'objecte de la interfície de l'equip ha de tindre les propietats ip, dns i port configurades.

Comportament de la propietat:
- obligatori
hostids ID/array ID dels equips a actualitzar.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les interfícies d'equips esborrades sota la propietat interfaceids.

Exemples

Esborrar interfícies

Esborrar la interfície SNMP "127.0.0.1" de dos equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.massremove",
      "params": {
        "hostids": [
          "30050",
          "30052"
        ],
        "interfaces": {
          "dns": "",
          "ip": "127.0.0.1",
          "port": "161"
        }
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30069",
          "30070"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostInterface::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.