23 URL

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny URL als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny de URL.

Paràmetre tipus nom valor
Interval de refresc 0 rf_rate 0 - (per defecte) Sense refresc;
10 - 10 segonds;
30 - 30 segonds;
60 - 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
URL 1 url Cadena URL vàlida.

Comportament del paràmetre:
- obligatori
Activar la tria d'equip 0 dinàmic 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny URL. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar el giny URL

Configurar un giny URL que ensenyi la pàgina inicial del manual de Zabbix.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "url",
                "name": "URL",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "url",
                    "value": "https://www.zabbix.com/documentation/6.4/en"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també