1 Dependències del plugin PostgreSQL

Vista general

Les biblioteques necessàries per el plug-in carregable de PostgreSQL són llistades en aquesta pàgina.

Biblioteques de Go

Requisit Estat obligatori Versió mínima Descripció
git.zabbix.com/ap/plugin-support 1.X.X Biblioteca de suport pròpia de Zabbix. Principalment per a plugins.
github.com/jackc/pgx/v4 4.17.2 Controlador PostgreSQL.
github.com/omeid/go-yarn 0.0.1 Magatzem de cadenes de claus amb un sistema de fitxers incrustable.
github.com/jackc/chunkreader Indirecte1 2.0.1
github.com/jackc/pgconn 1.13.0
github.com/jackc/pgio 1.0.0
github.com/jackc/pgpassfile 1.0.0
github.com/jackc/pgproto3 2.3.1
github.com/jackc/pgservicefile 0.0.0
github.com/jackc/pgtype 1.12.0
github.com/jackc/puddle 1.3.0
github.com/Microsoft/go-winio 0.6.0 Paquet necessari per al connector PostgreSQL a Windows.

|golang.org/x/crypto|^|0.0.0| | |golang.org/x/sys|^|0.0.0| | |golang.org/x/text|^|0.3.7| |

1 "Indirecte" significa que s'empra en una de les biblioteques que utilitza l'agent. És necessari ja que Zabbix empra la biblioteca que utilitza el paquet.