2 Dependències del plugin MongoDB

Vista general

Les biblioteques necessàries per el plug-in carregable de MongoDB són llistades en aquesta pàgina.

Biblioteques de Go

Requisit Estat obligatori Versió mínima Descripció
git.zabbix.com/ap/plugin-support 1.X.X Biblioteca de suport pròpia de Zabbix. Principalment per a connectors.
go.mongodb.org/mongo-driver 1.7.6 Bloquejos de lectura/escriptura amb nom, sincronització d'accés.
github.com/go-stack/stack Indirecte1 1.8.0 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib .
github.com/golang/snappy 0.0.1 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib.
github.com/klauspost/compress 1.13.6 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib.
github.com/Microsoft/go-winio 0.6.0 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib a Windows.
github.com/pkg/errors 0.9.1 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib.
github.com/xdg-go/pbkdf2 1.0.0 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib.
github.com/xdg-go/scram 1.0.2 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib.
github.com/xdg-go/stringprep 1.0.2 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib.
github.com/youmark/pkcs8 0.0.0 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib.
golang.org/x/crypto 0.0.0 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib.
golang.org/x/sync 0.0.0 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib.
golang.org/x/sys 0.0.0 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib.
golang.org/x/text 0.3.7 Paquet necessari per al connector MongoDB mongo-driver lib.

1 "Indirecte" vol dir que s'empra a una de les biblioteques que empra l'agent. És necessari ja que Zabbix empri la mateixa biblioteca que el paquet.