16 Notes d'actualització de la versió 6.4.6

Profunditat màxima de JSON

La profunditat JSON màxima permesa s'ha establert en 64 per millorar la seguretat i el rendiment durant l'anàlisi JSON.

Funcions de macro

L'interval de la funció macro fmtnumés ara limitat a 0-20.