Table of Contents

11 Notes d'actualització per 7.0.0

Aquestes notes són per actualitzar de Zabbix 6.4.x a Zabbix 7.0.0. Totes les notes s'agrupen en:

 • Canvis importants- canvis que poden trencar instal·lacions existents o altra informació crítica relacionada amb el procés d'actualització
 • Altres - tota la informació restant que descriu els canvis a la funcionalitat de Zabbix

Veieu també:

-Procediment d'actualització per tota la informació rellevant sobre l'actualització des de versions d'abans de Zabbix 6.4.0; -Actualitzar un clúster HA amb instruccions sobre actualització de servidors en un clúster d'alta disponibilitat (HA).

Proces d'actualització

Per completar amb èxit una actualització del servidor Zabbix a MySQL/MariaDB, és possible que calgui establir GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1 a MySQL si el registre binari és habilitat, no hi ha privilegis de superusuari i log_bin_trust_function_creators = 1 no és establert al fitxer de configuració de MySQL.

Per configurar la variable mitjançant la consola MySQL, executeu:

 mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;

Un cop l'actualització s'hagi completat amb èxit, es pot desactivar aquesta opció:

mysql> SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;

Canvis importants

Fallida del servidor amb PostgreSQL/TimescaleDB després de l'actualització a 7.0.1 de 7.0.0

L'actualització a Zabbix 7.0.1 (o posterior) des de Zabbix 7.0.0 amb PostgreSQL/TimescaleDB provoca una fallida del servidor. Aquest problema és degut a una solució alternativa a un problema de treball de compressió a la taula d'auditoria de Zabbix 7.0 que canvia de manera irreversible la política de compressió de la taula d'auditoria. Consulteu els problemes coneguts per obtindre més informació sobre com arreglar la taula d'auditoria manualment.

Si encara no heu actualitzat a Zabbix 7.0.0, tingueu en compte que no hi hauria d'haver cap problema per a les actualitzacions de versions anteriors a Zabbix 7.0 a 7.0.1. Seguiu les instruccions de la secció de configuració de la pàgina Configuració de TimescaleDB "Per a instal·lacions existents".

Ubicació per defecte per al fitxer de configuració de l'agent de Windows

La ubicació predeterminada on l'agent Zabbix a Windows cerca el fitxer de configuració ha canviat. Ara l'agent el cerca al directori on hi ha el binari de l'agent zabbix_agentd.exe (en lloc de C:\zabbix_agentd.conf, com abans).

L'agent Zabbix 2 a Windows el cercava el fitxer de configuració predeterminat al fitxer directori on es troba el binari zabbix_agent2.exe. Tanmateix, a la nova versió l'agent 2 espera que el fitxer de configuració es digui zabbix_agent2.conf (en lloc de zabbix_agent2.win.conf)

Veieu també: Instal·lació de l'agent Zabbix a Windows.

Valors buits permesos a la configuració del connector de l'agent 2

Els valors buits ara es permeten als paràmetres de configuració relacionats amb els plugins a l'agent Zabbix 2.

TimescaleDB 1.x ja no és compatible

S'ha suprimit el suport de TimescaleDB 1.x.

Tipus de dades de doble precisió a TimescaleDB

Abans d'actualitzar a Zabbix 7.0.0, cal actualitzar manualment TimescaleDB per emprar tipus de dades de doble precisió si TimescaleDB s'utilitza amb compressió. Podeu saber si TimescaleDB no empra tipus de dades de doble precisió mitjançant l'advertència de la secció Informació del sistema o el registre del servidor Zabbix: "La base de dades no s'actualitza per emprar valors de doble precisió. El suport per al tipus numèric antic s'esborrarà en futures versions".

Per obtindre més informació, veieu Tipus de valor numèric (float) antic obsolet.

Auditlog convertit a hipertaula a TimescaleDB

La taula auditlog s'ha convertit a hipertaula a TimescaleDB a noves instal·lacions, per aprofitar el particionat automàtic en temps (7 dies, per defecte) i un millor rendiment..

Per actualitzar correctament les instal·lacions existents:

 1. Engegueu l servidor Zabbix; això actualitzarà la base de dades existent.
 2. Reviseu el registre per validar que la base de dades s'hagi actualitzat correctament; cas que sí, atureu el servidor Zabbix i aneu a la següent passa.
 3. Executeu l'script postgresql/timescaledb/schema.sql (des de zabbix 7.0.0, la ubicació i el nom de l'script ha canviat de postgresql/timescaledb.sql a postgresql/timescaledb/schema.sql). El servidor Zabbix registrarà un avís si s'engega sense executar primer aquest script.

Veieu també:

Taula de base de dades separada per als proxys

Els registres de proxy s'han mogut fora de la taula "equips" i ara s'emmagatzemen a la nova taula "proxy".

A més, les dades operatives dels proxys (com ara el darrer accés, la versió, la compatibilitat) s'han mogut de la taula host_rtdata i ara s'emmagatzemen a la nova taula proxy_rtdata.

També hi ha un nou objecte proxy a l'API. Totes les operacions amb proxys s'han d'actualitzar per fer-les mitjançant aquest nou objecte de proxy.

Temps d'espera d'execució de consultes per als elements del monitoratge de base de dades

Segons els canvis a [configuració del temps d'espera d'elements] (#item-timeout-configuration-changes), tant el temps d'espera d'inici de sessió ODBC com el temps d'execució de consultes per a monitorar base de dades ara es limiten al valor del paràmetre Timeout establert al formulari configuració d'element.

Elements de l'agent/agent2 actualitzats

 • wmi.get i wmi.getall, quan s'empra amb l'agent Zabbix 2, ara retorna un JSON amb valors booleans representats com a cadenes (per exemple, "RealTimeProtectionEnabled": "True" en lloc de "RealTimeProtectionEnabled": true retornat anteriorment) per coincidir amb el format de sortida d'aquests elements a l'agent Zabbix;
 • oracle.ts.stats té un nou paràmetre conname per especificar el nom del contenidor de destinació. S'ha actualitzat el format JSON de les dades retornades. Quan no s'especifica tablespace, type o conname als paràmetres clau, les dades retornades inclouran un nivell JSON addicional amb el nom del contenidor, que permetrà diferenciar els contenidors.
 • Els elements net.dns.* ja no es poden configurar sense el paràmetre nom. Tot i que sempre apareix com a obligatori, el paràmetre nom, si s'omet, es resoldria prèviament amb un valor predeterminat (zabbix.com), cosa que ja no és així.

Per a la llista de canvis d'elements que no trenquen la compatibilitat, veieu Novetats a Zabbix 7.0.0.

Traps SNMP amb alta disponibilitat Zabbix

Zabbix ara pot llegir els fitxers de traps SNMP des del lloc correcte en cas que el node actiu es canviï en una configuració d'alta disponibilitat.

Tanmateix, perquè aquesta funcionalitat funcioni, cal actualitzar el format d'hora a qualsevol script bash, perl i SNMPTT a "%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z" (com ara, 2024-01-10T11:56:14+0300).

Modificacions de l'API

Veieu el llistat de modificacions d'API a Zabbix 7.0.0.

Versió de PHP mínima necessària

La versió mínima requerida de PHP ha pujat de la 7.4.0 a la 8.0.0.

Augment de la mida màxima i el nombre de ginys del tauler

L'amplada predeterminada s'ha augmentat 3 vegades per a tots els ginys. Tingueu en compte que si feu servir ginys personalitzats, és possible que hagueu d'actualitzar els respectius paràmetres del fitxer manifest.json (per exemple, quan configureu un [Rellotge] personalitzat). (/manual/api/reference/dashboard/widget_fields/clock#configuring-a-clock-widget), l'amplada s'ha de canviar de 4 a 12).

Un giny ara pot tindre fins a 72 columnes d'amplada (abans 24) i d'1 a 64 fileres d'alçada (abans de 2 a 32). Per tant, ara el tauler pot contindre fins a 72 ginys horitzontalment.

Historial d'elements i ginys de text sense format

El nou giny del tauler Historial d'elements ha substituït el giny Text sense format, oferint diverses millores.

A diferència del giny Text normal, que només mostrava les dades d'elements més recents en text sense format, el giny Historial d'elements admet diverses opcions de visualització per a diversos tipus d'element (numèric, caràcter, registre, text i binari). Per exemple, pot mostrar barres o indicadors de progrés, imatges per a tipus de dades binàries (útils per a elements del navegador) i ressaltar valors de text (útils per a control de fitxers de registre).

Després de l'actualització, tots els ginys de Text senzill configurats anteriorment se substituiran automàticament per ginys de l'Historial d'elements, conservant la mateixa configuració de configuració. Tanmateix, qualsevol script de l'API que fa referència al Text sense format s'ha d'actualitzar manualment.

Altres

Oracle DB obsoleta

El suport per a Oracle com a base de dades ha quedat obsolet i s'espera que es tregui completament en futures versions.

TimescaleDB 1.x ja no és pas compatible

Ja no admetem TimescaleDB 1.x. La versió mínima compatible de TimescaleDB és ara la 2.13.0.

Comprovació d'actualització del programari

Ara s'afegeix una comprovació d'actualització de programari de manera predeterminada a les instal·lacions noves i existents: la interfície Zabbix es comunicarà amb el punt final Zabbix públic per comprovar si hi ha actualitzacions.

Podeu desactivar aquesta comprovació configurant AllowSoftwareUpdateCheck=0 a la configuració del servidor.

Valors de coma flotant retallats per als elements enters

Ara, si es rep un valor de coma flotant per a un element enter sense signe, el valor es retallarà de la part decimal i es desarà com a nombre enter. Abans, un valor de coma flotant feia que un element enter no s'admetés.

Format d'hora dels EUA

Les visualitzacions de data i hora a la interfície ara s'ajusten a la visualització de data i hora estàndard dels EUA quan s'empra l'idioma d'interfície predeterminat (en_US).

Abans Ara

Enquestadors asíncrons

Després de l'actualització, tots els agents, l'agent HTTP i les comprovacions SNMP "walk[OID]" es mouran a enquestadors asíncrons.

Detecció de funcions de la biblioteca cURL en temps d'execució

Abans, les funcions de la biblioteca cURL es detectaven en el moment de la creació del servidor, proxy o agent Zabbix. Si s'actualitzaven les característiques de cURL, per fer-ne ús s'havia de recompilar el component Zabbix respectiu.

Ara només cal un reinici perquè les funcions actualitzades de la biblioteca cURL estiguin disponibles a Zabbix. La recompilació ja no cal. Això és vàlid per al servidor, el proxy o l'agent Zabbix.

A més:

 • La versió de cURL en temps de compilació mínima requerida va pujar a 7.19.1;
 • Quan es construeix, Zabbix només comprova si la biblioteca cURL està disponible (si es demana) i compleix els requisits de versió;
 • Quan s'emet un error de biblioteca cURL en temps d'execució, s'afegirà la versió que s'està emprant (per exemple, "la biblioteca cURL no admet SSL/TLS (emprant la versió 7.88.1)");
 • Quan engega el servidor Zabbix i es registra l'autenticació SMTP, escriurà la disponibilitat de l'autenticació SMTP de la biblioteca cURL emprada.

Canvis en la configuració del temps d'espera de l'element

Després de l'actualització, els temps d'espera global per a tots els tipus d'elements admesos s'establiran en funció del valor del paràmetre Timeout del fitxer de configuració del servidor. Si es configura un proxy, de manera predeterminada, emprarà la configuració del temps d'espera global del servidor.

Quan empreu un servidor actualitzat (versió 7.0.0 o posterior) amb un proxy o agent anterior, el proxy o agent funcionarà com abans:

 • el proxy emprarà el paràmetre Timeout del fitxer de configuració del servidor intermediari;
 • l'agent emprarà el paràmetre Timeout del fitxer de configuració de l'agent.

Els paràmetres de temps d'espera s'han tret dels fitxers de configuració dels connectors Modbus i MQTT. Els temps d'espera d'execució de la petició ara es poden establir mitjançant el formulari configuració de l'element.

Elements del navegador

S'ha afegit un nou tipus d'element - Navegador a Zabbix, que permet el monitoratge de llocs web i aplicacions web complexes mitjançant un navegador. Els elements del navegador permeten l'execució de codi JavaScript definit per l'usuari per simular accions relacionades amb el navegador, com ara fer clic, introduir text, navegar per pàgines web, etc.

A més, aquesta característica afegeix els canvis següents:

 • La plantilla Lloc web per navegador s'ha afegit a plantilles per defecte;
 • S'ha afegit el tipus d'element ITEM_TYPE_BROWSER (22) a l'element plantilla o equip, regla de descoberta de baix nivell i configuració del prototip d'element exportació/importació;
 • S'han afegit els paràmetres del fitxer de configuració StartBrowserPollers i WebDriverURL servidor/proxy Zabbix;
 • S'ha afegit el temps d'espera de l'element del navegador als temps d'espera del proxy o als temps d'espera global (si no s'empra un proxy);
 • S'ha afegit el paràmetre de línia d'ordres -w <webdriver url> per habilitar el monitoratge del navegador a la utilitat de línia d'ordres zabbix_js.

Concurrència en la descoberta de xarxes

A la nova versió, el procés de descoberta de la xarxa s'ha reelaborat per permetre la concurrència entre les comprovacions del servei. S'ha afegit un nou procés de gestor de descoberta juntament amb un nombre configurable de treballadors de descoberta (o fils). El gestor de descoberta processa les regles de descoberta i crea un treball de descoberta per cada regla amb tasques (comprovacions de servei). Es recullen els xecs de servei i realitzat pels descobridors.

El paràmetre StartDiscoverers ara determina el nombre total de fils de descoberta disponibles per a la descoberta. El nombre predeterminat de StartDiscoverers s'ha augmentat d'1 a 5 i l'interval de 0-250 a 0-1000. Els processos descobridor de versions anteriors de Zabbix s'han eliminat.

A més, ara es pot configurar el nombre de fils disponibles per cada regla a la interfície. Aquest paràmetre és opcional. Durant l'actualització s'establirà a "U" com a les versions anteriors de Zabbix.

Icones substituïdes per fonts

Totes les icones de la interfície s'han canviat dels fulls d'imatges d'icones als tipus de lletra.

Filtre de dades més recent

A MonitoratgeDarreres dades, el subfiltre i les dades ja no es mostren de manera predeterminada si el filtre no està configurat. Tingueu en compte, però, que anteriorment els filtres desats que s'havien establert només amb el subfiltre no es veuen afectats. En aquests casos, el subfiltre romandrà visible i les dades es mostraran fins i tot sense establir el filtre principal.

Paràmetres de configuració

S'ha canviat el valor predeterminat per a diversos paràmetres de configuració:

 • El paràmetre de configuració BufferSize per a l'agent Zabbix 2 s'ha augmentat de 100 a 1000;
 • El paràmetre de configuració Plugins.<PluginName>.System.Capacity per a l'agent 2 de Zabbix s'ha augmentat de 100 a 1000 (màxim). Tingueu en compte que el paràmetre Plugins.<PluginName>.Capacity, obsolet a Zabbix 6.0, s'ha eliminat completament;
 • El paràmetre de configuració StartAgents per a l'agent Zabbix s'ha augmentat de 3 a 10. Tingueu en compte a l'embalatge que per a sistemes més petits (és a dir, Raspberry Pi) el valor predeterminat pot continuar sent 3.

Aquests canvis no afecten les instal·lacions existents on aquests paràmetres s'estableixin explícitament.

Càlculs agregats

S'han actualitzat diverses funcions agregades. Ara:

 • Les funcions agregades ara també admeten tipus no numèrics per al càlcul. Això pot ser útil, per exemple, amb les funcions recompte i recompte per cada.
 • Les funcions agregades recompte i count_foreach admeten paràmetres opcionals operador i patró, que es pot utilitzar per ajustar el filtratge d'elements i només comptar els valors que coincideixen amb uns criteris determinats.
 • Totes les funcions foreach ja no inclouen elements no admesos al recompte.
 • La funció last_foreach, prèviament configurada per ignorar l'argument del període de temps, l'accepta com a paràmetre opcional.

S'ha eliminat el tipus de valor numèric antic (flotant).

Des de Zabbix 5.0.0, el tipus de dades numèric (flotant) admet una precisió d'aproximadament 15 dígits i oscil·la entre aproximadament -1,79E+308 i 1,79E+308. Això s'implementa per defecte a les instal·lacions noves. Quan s'actualitzen instal·lacions existents que s'havien creat abans de Zabbix 5.0, s'aplica automàticament un pedaç d'actualització de la base de dades, tret de TimescaleDB amb compressió.

Per a bases de dades Oracle, versions anteriors de bases de dades MySQL i instal·lacions grans, l'execució del pegat pot trigar molt de temps. Per aquest motiu, es recomana actualitzar el tipus de dades manualment abans d'iniciar l'actualització.

El pedaç altera les columnes de dades de les taules d'historial i de tendències, que normalment contenen moltes dades, per la qual cosa s'espera que trigui un temps a completar-se. Com que l'estimació exacta no es pot predir i depèn del rendiment del servidor, la configuració i la versió del sistema de gestió de bases de dades, es recomana primer provar el pedaç fora de l'entorn de producció. Amb MySQL 8.0 i MariaDB 10.5 configurats de manera predeterminada, se sap que el pedaç s'executa a l'instant per a taules grans a causa d'un algorisme eficient i del fet que abans s'utilitzava el mateix tipus doble però amb una precisió limitada, la qual cosa significa que les dades en si no necessiten ser modificat.

Si us plau, executeu el pedaç (fitxers SQL) per a la vostra base de dades, tal com es descriu a la pàgina Actualització de la base de dades a claus primàries i tipus de dades de doble precisió.

Tingueu en compte que amb TimescaleDB, suport de compressió només s'ha d'activar després d'aplicar aquest pedaç.

Important! Executeu aquests scripts només per a la base de dades del servidor.

Per aplicar un pedaç:

 • Atura el servidor Zabbix.
 • Executeu els scripts de la vostra base de dades.
 • Torneu a iniciar el servidor Zabbix.

Configuració del tipus d'inici del servei d'agent de Windows

Hem afegit l'opció per definir el tipus d'inici del servei de Windows agent/agent 2 de Zabbix (-S --startup-type). Aquesta opció permet configurar el servei agent/agent 2 perquè engegui automàticament a l'inici de Windows ('automàtic'), després que els serveis iniciats automàticament hagin finalitzat l'inici ('retardat'), quan l'iniciï manualment un usuari o aplicació ('manual') o per desactivar completament el servei ('desactivat').

Quan es fa la instal·lació de l'agent de Windows des de MSI, el tipus d'inici predeterminat a Windows Server 2008/Vista i versions posteriors ara es "retardeix" si no s'especifica el contrari a l'"STARTUPTYPE" ordre- paràmetre de línia. Això millora la fiabilitat i el rendiment del servei Zabbix agent/agent 2 de Windows, especialment durant el reinici del sistema.

Plantilles

Per obtindre plantilles noves i canvis a les existents, veieu Canvis a la plantilla.

Nova estructura de directoris per a fitxers relacionats amb la base de dades

Quan instal·leu Zabbix des de paquets i prepareu l'esquema de la base de dades, la ubicació dels fitxers relacionats amb la base de dades ha canviat per correspondre millor a l'estructura de fitxers de les fonts:

 • Fitxers d'inicialització base (schema.sql, data.sql, images.sql) es troben a l'arrel del directori de la base de dades.
 • Fitxers/pedaços opcionals per a actualitzar taules de base de dades es troben al directori option-patches.
 • Les extensions de bases de dades i els complements són ara subdirectoris, s'anomenen amb l'extensió i es troben al directori de bases de dades respectiu.
 • Canvis específics de TimescaleDB:
  • L'abreviatura tsdb s'ha substituït per timescaledb.
  • El directori option-patches inclou subdirectoris amb compressió i sense compressió; aquests contenen fitxers/pedaços opcionals per a actualitzar taules de base de dades depenent de la configuració de compressió TimescaleDB.
  • El fitxer de creació d'esquemes d'hipertaula per a TimescaleDB s'ha mogut a database/postgresql/timescaledb/schema.sql.

A continuació es mostra una comparació de les estructures de directoris anteriors i actuals per a bases de dades MySQL i PostgreSQL.

# Anterior: # Actual:
    
    database                      database
    ├── mysql                      ├── mysql
    │ ├── data.sql                   │ ├── option-patches
    │ ├── double.sql                  │ │ ├── double.sql
    │ ├── history_pk_prepare.sql            │ │ └── history_pk_prepare.sql
    │ ├── images.sql                  │ ├── data.sql
    │ └── schema.sql                  │ ├── images.sql
    │                          │ └── schema.sql
    │                          │
    ├── postgresql                   ├── postgresql
    │ ├── tsdb_history_pk_upgrade_no_compression    │ ├── option-patches
    │ │ ├── history_pk.sql              │ │ ├── double.sql
    │ │ ├── history_pk_log.sql            │ │ └── history_pk_prepare.sql
    │ │ ├── history_pk_str.sql            │ ├── timescaledb
    │ │ ├── history_pk_text.sql            │ │ ├── option-patches
    │ │ └── history_pk_uint.sql            │ │ │ ├── with-compression
    │ ├── tsdb_history_pk_upgrade_with_compression   │ │ │ │ ├── history_pk.sql
    │ │ ├── history_pk.sql              │ │ │ │ ├── history_pk_log.sql
    │ │ ├── history_pk_log.sql            │ │ │ │ ├── history_pk_str.sql
    │ │ ├── history_pk_str.sql            │ │ │ │ ├── history_pk_text.sql
    │ │ ├── history_pk_text.sql            │ │ │ │ ├── history_pk_uint.sql
    │ │ └── history_pk_uint.sql            │ │ │ │ └── trends_upgrade.sql
    │ ├── data.sql                   │ │ │ └── without-compression
    │ ├── double.sql                  │ │ │   ├── history_pk.sql
    │ ├── history_pk_prepare.sql            │ │ │   ├── history_pk_log.sql
    │ ├── images.sql                  │ │ │   ├── history_pk_str.sql
    │ ├── schema.sql                  │ │ │   ├── history_pk_text.sql
    │ └── timescaledb.sql               │ │ │   ├── history_pk_uint.sql
    │                          │ │ │   └── trends_upgrade.sql
    │                          │ │ └── schema.sql
    │                          │ ├── data.sql
    │                          │ ├── images.sql
    │                          │ └── schema.sql
    ├── ...                       ├── ...

Si us plau, actualitzeu els vostres scripts, si n'hi ha, que continguin l'estructura de directoris anterior.