6 Què hi ha de nou al Zabbix 7.0.

Veieu els canvis més importants per a aquesta versió.

Elements

Monitoratge del registre d'esdeveniments de VMware

L'element vmware.eventlog ara també retorna informació de l'usuari.

Rendiment del servei DNS

L'element net.dns.perf ara retorna un temps de resposta en lloc de 0 quan el servidor DNS respon amb un codi d'error (per exemple , NXDOMAIN o SERVFAIL).

Interfície

Opcions visuals del gràfic circular

Amb el giny Gràfic de pastís configurat per mostrar un gràfic en forma de dònut, ara podeu configurar el paràmetre Amplada del traç - l'amplada del marge del sector del gràfic.

A més, quan es passa el cursor per sobre d'un sector, ara s'amplia cap a l'exterior per obtindre un efecte visual més suau, substituint el comportament emergent anterior.

Opcions de font de dades de gràfic circular i gràfic

Els conjunts de dades de tipus "Llistat d'elements" per als ginys Gràfic i Gràfic circular ara admeten la selecció de ginys compatibles com a font de dades per als elements.

Plantilles

Plantilles

Per obtindre plantilles noves i canvis a les existents, veieu Canvis a la plantilla.

Bases de dades

Suport de MySQL 8.4

La versió més nova suportada per MySQL és la 8.4.X.

Suport de MariaDB 11.4

La versió més nova admesa per MariaDB és la 11.4.X.

Suport de TimescaleDB 2.15

La versió més nova suportada per TimescaleDB és la 2.15.X.