token.delete

Descripció

object token.delete(array ids)

Aquest mètode esborra tokens.

Cal el permís de Gestionar els testimonis de l'API perquè el rol d'usuari pugui gestionar els testimonis d'altres usuaris.

Paràmetres

(array) IDs dels tokens que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels tokens esborrats sota la propietat tokenids.

Exemples

Esborrar diversos tokens

Esborra dos tokens.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.delete",
      "params": [
        "188",
        "192"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tokenids": [
          "188",
          "192"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CToken::delete() in ui/include/classes/api/services/CToken.php.