This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 MongoDB-plug-ins afhankelijkheden

Overzicht

De vereiste bibliotheken voor de laadbare MongoDB-plugin worden vermeld op deze pagina.

Go-bibliotheken

Vereiste Verplichte status Minimale versie Beschrijving
git.zabbix.com/ap/plugin-support Ja 1.X.X Zabbix eigen ondersteuningsbibliotheek. Voornamelijk voor plugins.
go.mongodb.org/mongo-driver 1.7.6 Genoemde lees/schrijf-vergrendelingen, toegangssynchronisatie.
github.com/go-stack/stack Indirect1 1.8.0 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek.
github.com/golang/snappy 0.0.1 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek.
github.com/klauspost/compress 1.13.6 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek.
github.com/Microsoft/go-winio 0.6.0 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek op Windows.
github.com/pkg/errors 0.9.1 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek.
github.com/xdg-go/pbkdf2 1.0.0 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek.
github.com/xdg-go/scram 1.0.2 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek.
github.com/xdg-go/stringprep 1.0.2 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek.
github.com/youmark/pkcs8 0.0.0 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek.
golang.org/x/crypto 0.0.0 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek.
golang.org/x/sync 0.0.0 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek.
golang.org/x/sys 0.0.0 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek.
golang.org/x/text 0.3.7 Vereist pakket voor MongoDB-plugin mongo-driver bibliotheek.

1 "Indirect" betekent dat het wordt gebruikt in een van de bibliotheken die de agent gebruikt. Het is vereist omdat Zabbix de bibliotheek gebruikt die het pakket gebruikt.