11 Disponibilitat de l'equip

Vista general

Al giny de disponibilitat de l'equip, les estadístiques d'alt nivell sobre la disponibilitat de l'equip es mostren en quatre columnes/fileres de colors.

Visualització horitzontal (columnes) .
Visualització vertical (línies) .

La disponibilitat de l'equip a cada columna/filera es compta de la següent manera:

  • Disponible - equips amb totes les interfícies disponibles
  • No disponible - equips amb almenys una interfície no disponible
  • Desconegut - equips amb almenys una interfície desconeguda (cap no disponible)
  • Total - total de tots els equips

Configuració

Per configurar, trieu Disponibilitat de l'equip com a tipus:

A més dels paràmetres que són comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Grups d'equips Trieu els grups d'equips. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure un nom de grup oferirà una llista desplegable de grups coincidents. Desplaceu-vos cap avall per triar. Feu clic a 'x' per esborrar la selecció.
Tipus d'interfície Trieu les interfícies de l'equip per a les quals voleu veure les dades de disponibilitat.
La disponibilitat de totes les interfícies es mostra de manera predeterminada si no se tria res.
Disposició Trieu la visualització horitzontal (columnes) o la visualització vertical (files).
Mostra equips en manteniment Inclou els equips en manteniment a les estadístiques.