1 Correu-e

Vista general

Per configurar el correu electrònic com a canal de lliurament de missatges, heu de configurar el correu electrònic com a tipus de suport i assignar adreces específiques als usuaris.

Diverses notificacions per a un sol esdeveniment s'agruparan en el mateix procés de correu electrònic.

Configuració

Per configurar el correu electrònic com a tipus de suport:

  • Aneu a Administració → Tipus de suport
  • Feu clic a Crea un tipus de suport (o feu clic a Correu electrònic al llistat dels tipus de suport predefinits).

La pestanya Tipus de suport conté atributs generals de tipus de suport:

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Els paràmetres següents són específics del tipus de suport de correu electrònic:

Paràmetre Descripció
Servidor SMTP Configureu un servidor SMTP per gestionar els missatges de sortida.
Port del servidor SMTP Configureu el port del servidor SMTP per gestionar els missatges de sortida.
Aquesta opció és compatible des de Zabbix 3.0.
SMTP helo Estableix un valor SMTP helo vàlid, normalment un nom de domini.
Adreça SMTP L'adreça introduïda aquí s'emprarà com a adreça De per als missatges enviats.
S'ha afegit un nom de remitent per mostrar (com ara "Zabbix_info" a Zabbix_info <[email protected]> a la captura de pantalla anterior) amb adreça de correu electrònic real s'admet des de la versió 2.2 de Zabbix.
Hi ha algunes restriccions sobre els noms de visualització als correus electrònics de Zabbix en comparació amb el que permet RFC 5322, tal com es mostra amb exemples:
Exemples vàlids:
[email protected] (només l'adreça de correu electrònic, no cal emprar claudàtors angulars)
Zabbix_info <[email protected]> (mostra el nom i l'adreça de correu electrònic entre claudàtors quadrats)
∑Ω-monitoring <[email protected]> (caràcters UTF-8 al nom de visualització)
Exemples no vàlids:
Zabbix HQ [email protected] (nom de visualització) present però sense claudàtors angulars al voltant de l'adreça de correu electrònic)
"Zabbix\@\<H(comment)Q\>" <[email protected]> (tot i que és vàlid segons RFC 5322, els parells citats i comentaris no són compatibles amb els correus electrònics de Zabbix)
Seguretat de connexió Seleccioneu el nivell de seguretat de la connexió:
Cap - no feu servir l'opció CURLOPT_USE_SSL
STARTTLS - empra l'opció CURLOPT_USE_SSL amb el valor CURLUSESSL_ALL
SSL/TLS - empra CURLOPT_USE_SSL opcional
Aquesta opció és compatible des de de Zabbix 3.0.
Verifiqueu el peer SSL Marqueu la casella per verificar el certificat SSL del servidor SMTP.
El valor de la directiva de configuració del servidor "SSLCALocation" s'ha de posar a CURLOPT_CAPATH per a la validació del certificat.
Això estableix l'opció cURL CURLOPT_SSL_VERIFYPEER.
Aquesta opció és compatible des de Zabbix 3.0.
Verifica l'equip SSL Marca la casella per verificar que el camp Nom comú o el camp Nom alternatiu de l'assumpte del certificat del servidor SMTP coincideix.
Això estableix l'opció cURL CURLOPT_SSL_VERIFYHOST.
Aquesta opció és compatible des de Zabbix 3.0.
Autenticació Seleccioneu el nivell d'autenticació:
Cap - no s'ha establert cap opció cURL
(des de 3.4.2) Nom d'usuari i mot de pas - implica que "AUTH=*" deixa el elecció del mecanisme d'autenticació per cURL
(fins a 3.4.2) Mot de pas normal - CURLOPT_LOGIN_OPTIONS és establert a "AUTH=PLAIN"
Aquesta opció és compatible des de Zabbix 3.0.
Nom d'usuari Nom d'usuari a emprar per a l'autenticació.
Això estableix el valor de CURLOPT_USERNAME.
Aquesta opció és compatible des de de Zabbix 3.0.
Les Macros d'usuari s'admeten des de Zabbix 6.0.30.
Mot de pas Mot de pas a emprar per a l'autenticació.
Això estableix el valor de CURLOPT_PASSWORD.
Aquesta opció és compatible des de Zabbix 3.0.
Les Macros d'usuari s'admeten des de Zabbix 6.0.30.
Format del missatge Selecciona el format del missatge:
HTML - envia com a HTML
Text senzill - envia com a text sense format

Per fer que les opcions d'autenticació SMTP siguin disponibles, el servidor Zabbix s'ha de compilar amb l'opció de compilació --with-libcurl (amb cURL 7.20.0 o superior) i emprar els paquets libcurl-full durant el temps d'execució.

Veieu també els paràmetres de tipus de suport comuns per obtindre més informació sobre com configurar missatges predeterminats i opcions de gestió d'alertes.

Suport d'usuari

Un cop configurat el tipus de suport de correu electrònic, aneu a la secció Administració → Usuaris i modifiqueu el perfil de l'usuari per assignar un mitjà de correu electrònic a l'usuari. Les passes de configuració dels suports d'usuari, comuns a tots els tipus de suport, es descriuen a la pàgina tipus de suport.