סימוכין למתודה

סעיף זה מספק סקירה של הפונקציות שמסופקות על ידי ה־API של Zabbix והוא יסייע לך להתמצא בין המחלקות והמתודות הזמינות.

מעקב

ה־API של Zabbix מאפשר לך לגשת להיסטוריה ולנתונים נוספים שנאספו במהלך המעקב.

לוחות מחוונים

נהל לוחות מחוונים וערוך דוחות מתוזמנים המבוססים עליהם.

Dashboard API | לוח המחוונים של תבניות API | להגיש תלונה API

קלאסטר לזמינות גבוהה

קבלת רשימת מופעי שרתים והמצב שלהם.

API של קלאסטר לזמינות גבוהה

היסטוריה

משיכת ערכים היסטוריים שנאספו על ידי תהליכי המעקב של Zabbix לטובת הצגה או עיבוד נוסף.

API של היסטוריה

מגמות

משיכת ערכי מגמות שחושבו על ידי שרת Zabbix לטובת הצגה או עיבוד נוסף.

API של מגמות

אירועים

משיכת אירועים שנוצרו על ידי הקפצות, גילוי רשת ומערכות Zabbix נוספות לניהול מצבים גמיש יותר או שילוב מול כלי צד־שלישי.

API של אירועים

תקלות

משיכת תקלות בהתאם למשתנים הנתונים.

API של תקלות

מפות

הגדר מפות כדי ליצור ייצוגים דינמיים מפורטים של ה-IT שלך תַשׁתִית.

Map API

משימות

אינטראקציה עם מנהל המשימות בשרת Zabbix, יצירת משימות ואחזור תְגוּבָה.

Task API

Services

The Zabbix API allows you to access data gathered during service monitoring.

הסכם רמת שירות

הגדר יעדי רמת שירות (SLO), אחזר מדדי רמת שירות מפורטים (SLI) מידע על ביצועי השירות.

SLA API

שירותים

ניהול שירותים למעקב ברמת שירות ולקבל פרטי SLA (הסכם שירות) מפורטים על כל שירות שהוא.

API של שירותים

תצורה

ה-API של Zabbix מאפשר לך לנהל את תצורת הניטור שלך מערכת.

מארחים וקבוצות מארחות

נהל קבוצות מארחות, מארחים וכל מה שקשור אליהם, כולל מארח ממשקים, מאקרו מארח ותקופות תחזוקה.

Host API | קבוצה מארח API | ממשק מארח API | מאקרו משתמש API | מפת ערך API | תחזוקה API

פריטים

הגדר פריטים למעקב.

פריט API

טריגרים

הגדר מפעילים כדי להודיע לך על בעיות במערכת שלך. לנהל להפעיל תלות.

trigger API

גרפים

ערוך גרפים או פריטי גרף נפרדים להצגה טובה יותר של ה אספו נתונים.

גרף API | פריט גרף API

תבניות

נהל תבניות וקשר אותן למארחים או לתבניות אחרות.

Template API | מפת ערך API

גילוי ברמה נמוכה

הגדר כללי גילוי ברמה נמוכה וכן פריט, טריגר ותרשים אבות טיפוס לניטור ישויות דינמיות.

LLD rule API | אב טיפוס של פריט API | טריגר אב טיפוס API | אב טיפוס גרף API | אב טיפוס מארח API

מתאם אירוע

צור כללי מתאם אירועים מותאמים אישית.

Correlation API

תגלית אינטרנטית

נהל כללי גילוי ברמת הרשת כדי למצוא ולנטר באופן אוטומטי מארחים חדשים. קבל גישה מלאה למידע על שירותים שהתגלו ו מארחים.

API של כלל גילוי | בדיקת גילוי API | מארח שהתגלה API | שירות שהתגלה API

יצוא ויבוא

ייצוא ויבוא נתוני תצורה של Zabbix עבור גיבויי תצורה, הגירה או עדכוני תצורה בקנה מידה גדול.

Configuration API

ניטור אינטרנט

הגדר תרחישי אינטרנט כדי לנטר את יישומי האינטרנט והשירותים שלך.

API של תרחיש אינטרנט

Alerts

The Zabbix API allows you to manage the actions and alerts of your monitoring system.

פעולות והתראות

הגדר פעולות ופעולות כדי להודיע למשתמשים על אירועים מסוימים או לבצע אוטומטית פקודות מרחוק. קבל גישה למידע על ייצרו התראות והמקלטים שלהן.

Action API | עֵרָנִי API

Media types

Configure media types and multiple ways users will receive alerts.

Media type API

סקריפטים

הגדרת והפעלת סקריפטים שיסיעו לך במשימות היומיומיות שלך.

API של סקריפטים

Users

The Zabbix API allows you to manage users of your monitoring system.

משתמשים

הוסף משתמשים שתהיה להם גישה ל- Zabbix, הקצה אותם לקבוצות משתמשים ולהעניק הרשאות. צור תפקידים לניהול מפורט של המשתמש זכויות. עקוב אחר שינויים בתצורה שכל משתמש ביצע. הגדר מדיה סוגים ודרכים מרובות שמשתמשים יקבלו התראות.

User API | קבוצת משתמשים API | תפקיד משתמש API | סוג המדיה API | יומן ביקורת API

אסימוני API

ניהול אסימוני אימות.

API של אסימונים

אימות

שינוי אפשרויות בהגדרות האימות.

API של אימות

ניהול

עם ה-API של Zabbix אתה יכול לשנות את הגדרות הניהול שלך מערכת ניטור.

כללי

שנה אפשרויות תצורה גלובליות מסוימות.

AutoRegistration API | אייקון map API | תמונה API | מאקרו משתמש API | הגדרות API | משק בית API

Audit log

Track configuration changes each user has done.

Audit log API

Housekeeping

Configure housekeeping.

Housekeeping API

מתווכים

ניהול המתווכים בהם נעשה שימוש בפריסת המעקב שהוטמעה.

API של מתווכים

Macros

Manage macros.

User macro API

פרטים על ה־API

משיכת גרסת ה־API של Zabbix כדי שהיישום שלך יוכל להשתמש ביכולות שתואמות נקודתית לגרסה המותקנת.

API לפרטים על ה־API