1 בניית תוספים הניתנים לטעינה

סקירה כללית

דף זה מספק את השלבים הנדרשים לבניית תוסף בינארי הניתן לטעינה מהמקורות.

אם הורדת ה-source tarball, אפשר לבנות את התוסף במצב לא מקוון, כלומר ללא חיבור לאינטרנט.

תוסף PostgreSQL משמש כדוגמה. ניתן לבנות תוספים אחרים הניתנים לטעינה בצורה דומה.

Steps

1. Download the plugin sources from Zabbix Cloud Images and Appliances. The official download page will be available soon.

2. Transfer the archive to the machine where you are going to build the plugin.

3. Unarchive the tarball, e.g.:

tar xvf zabbix-agent2-plugin-postgresql-1.0.0.tar.gz

Make sure to replace "zabbix-agent2-plugin-postgresql-1.0.0.tar.gz" with the name of the downloaded archive.

4. Enter the extracted directory:

cd <path to directory>

5. Run:

make

6. The plugin executable may be placed anywhere as long as it is loadable by Zabbix agent 2. Specify the path to the plugin binary in the plugin configuration file, e.g. in postgresql.conf for the PostgreSQL plugin:

Plugins.PostgreSQL.System.Path=/path/to/executable/zabbix-agent2-plugin-postgresql

7. Path to the plugin configuration file must be specified in the Include parameter of the Zabbix agent 2 configuration file:

Include=/path/to/plugin/configuration/file/postgresql.conf

יעדי Makefile

פלאגינים הניתנים לטעינה המסופקים על ידי Zabbix כוללים קבצי make-up פשוטים עם המטרות הבאות:

יעד תיאור
make Build plugin.
make clean מחק את כל הקבצים שנוצרים בדרך כלל על ידי בניית הפלאגין.
לבצע בדיקה בצע בדיקות עצמיות. נדרש מסד נתונים PostgreSQL אמיתי.
make style בדוק את סגנון הקוד של Go עם 'golangci-lint'.
make format עצב את קוד Go עם 'go fmt'.
make dist צור ארכיון המכיל את מקורות הפלאגין והמקורות של כל החבילות הדרושות לבניית התוסף והבדיקות העצמיות שלו.