Table of Contents

3 SLA

סקירה כללית

סעיף זה מאפשר להציג ולהגדיר SLAs.

SLAs

מוצגת רשימה של SLAs המוגדרים. שימו לב שרק ה-SLAs הקשורים לשירותים הנגישים למשתמש יוצגו (כקריאה בלבד, אלא אם ניהול SLA מופעל עבור תפקיד המשתמש).

נתונים המוצגים:

פרמטר תיאור
שם שם SLA מוצג.
השם הוא קישור אל תצורת SLA.
SLO יעד רמת השירות (SLO) מוצג.
תאריך תוקף התאריך של תחילת חישוב SLA מוצג.
תקופת דיווח התקופה שבה נעשה שימוש בדוח SLA מוצגת - יומי, שבועי, חודשי, רבעוני או שנתי.
אזור זמן אזור הזמן SLA מוצג.
לוח זמנים לוח הזמנים של SLA מוצג - 24x7 או מותאם אישית.
דוח SLA לחץ על הקישור כדי לראות את דוח SLA עבור SLA זה.
סטטוס סטטוס SLA מוצג - מופעל או מושבת.