עדכון.אימות

תיאור

object authentication.update(אובייקט אימות)

שיטה זו מאפשרת לעדכן הגדרות אימות קיימות.

שיטה זו זמינה רק לסוג משתמש סופר אדמין. ניתן לבטל הרשאות להתקשר למתודה בהגדרות תפקידי המשתמש. לִרְאוֹת מִשׁתַמֵשׁ תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

(אובייקט) יש לעדכן מאפייני אימות.

החזר ערכים

(מערך) מחזיר מערך עם שמות הפרמטרים המעודכנים.

דוגמאות

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "authentication.update",
      "params": {
        "http_auth_enabled": 1,
        "http_sensitive_case": 0,
        "http_login_form": 1
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": [
        "http_auth_enabled",
        "http_sensitive_case",
        "http_login_form"
      ],
      "מזהה": 1
    }

מקור

CAuthentication::update()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CAuthentication.php.