4 אבות טיפוס מארח

אפשרויות עריכה המונית

לחצנים מתחת לרשימה מציעים כמה אפשרויות עריכה המונית:

  • מחק - מחק את אבות הטיפוס של הגרפים האלה

כדי להשתמש באפשרויות אלה, סמן את התיבות הסימון לפני התאימות המתאימות גרף אבות טיפוס, לאחר מכן לחץ על הכפתור הדרוש.

אפשרויות עריכה המונית

לחצנים מתחת לרשימה מציעים כמה אפשרויות עריכה המונית:

  • Create Enabled - צור מארחים אלה בתור Enabled
  • צור מושבת - צור מארחים אלה בתור מושבתים
  • מחק - מחק את אבות הטיפוס המארח הללו

כדי להשתמש באפשרויות אלה, סמן את תיבות הסימון לפני התיבות המתאימות מארח אבות טיפוס, ולאחר מכן לחץ על הכפתור הדרוש.