This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

7 MySQL plugin

סקירה

סעיף זה מציג את המשתנים שנתמכים בקובץ ההגדרות של תוסף MySQL ל־Zabbix agent 2‏ (mysql.conf).

ראוי לשים לב:

  • ערכי ברירת המחדל משקפים את ברירות המחדל של התהליך, לא את הערכים בקובצי ההגדרות שנשלחים;
  • ב־Zabbix יש תמיכה בקובצי הגדרות בהצפנת UTF-8 ללא BOM;
  • הערות שמתחילות ב־„#” נתמכות רק אם הוא בתחילת השורה.

פרמטרים

פרמטר חובה טווח ברירת מחדל תיאור
Plugins.Mysql.CallTimeout no 1-30 פסק זמן גלובלי משך הזמן המקסימלי בשניות להמתנה לביצוע הבקשה.
Plugins.Mysql.KeepAlive no 60-900 300 הזמן המרבי של המתנה (בשניות) לפני סגירת חיבורי פלאגין שאינם בשימוש.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.Password לא סיסמת הפעלה עם שם.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש במפתחות פריט.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSCAFile no שם נתיב מלא של קובץ המכיל את אישורי ה-CA(s) ברמה העליונה לאימות אישור עמית, המשמש לתקשורת מוצפנת בין Zabbix agent 2 ומסדי נתונים מנוטרים.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה עבור באמצעות מפתחות פריט.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile לא שם נתיב מלא של קובץ המכיל את אישור הסוכן או שרשרת האישור, המשמש לתקשורת מוצפנת בין Zabbix agent 2 ומסדי נתונים מנוטרים.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש במפתחות פריט.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSConnect no סוג הצפנה לתקשורת בין Zabbix agent 2 ומסדי נתונים מנוטרים.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש ב מפתחות פריט.

ערכים מקובלים:
נדרש - דורש חיבור TLS;
verify_ca - אימות אישורים;
אימות_מלא - אימות אישורים וכתובת IP.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile no שם נתיב מלא של קובץ המכיל את המפתח הפרטי של מסד הנתונים המשמש לתקשורת מוצפנת בין Zabbix agent 2 ומסדי נתונים מנוטרים.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש במפתחות פריט.
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.Uri no tcp://localhost:3306 מחרוזת חיבור של הפעלה עם שם.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש במפתחות פריט.

לא צריך לכלול אישורים מוטבעים ( הם יתעלמו).
חייב להתאים לפורמט URI.
סכימות נתמכות: tcp, unix; ניתן להשמיט סכימה (מאז גרסה 5.2.3).
ניתן להשמיט יציאה (ברירת מחדל=3306).
דוגמאות: tcp://localhost:3306
localhost
unix:/var/run/mysql.sock
Plugins.Mysql.Sessions.<SessionName>.User no שם משתמש הפעלה עם שם.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש במפתחות פריט.
Plugins.Mysql.Timeout no 1-30 זמן קצוב גלובלי זמן קצוב לביצוע בקשה (כמה זמן לחכות לסיום הבקשה לפני כיבויה).

ראה גם: