18. מנשק אתר

סקירה

כדי לגשת ל־Zabbix בקלות, מכל מקום ומכל פלטפורמה, מסופק מנשק אתר שפועל דרך הדפדפן.

אם בחרת להשתמש ביותר מעותק אחד של החזית נא לוודא שהשפות והספריות (LDAP,‏ SAML וכו׳) מותקנות ומוגדרות באופן זהה בכל מנשקי החזית.

Frontend help

A help link is provided in Zabbix frontend forms with direct links to the corresponding parts of the documentation.