1 סקירה

סקירה כללית

הקטע מלאי ← סקירה כללית מספק דרכים לקבל סקירה כללית של נתוני מלאי מארח.

כדי להציג סקירה כללית, בחר קבוצות מארחות (או אף אחת) ואת ה- שדה מלאי שלפיו ניתן להציג נתונים. מספר המארחים המתאים לכל ערך בשדה הנבחר יוצג.

השלמות של סקירה תלויה בכמות המלאי המידע נשמר אצל המארחים.

המספרים בעמודה ספירת מארחים הם קישורים; הם מובילים למארחים האלה מסוננים בטבלה מלאי מארח.