7 התראות

סקירה כללית

בסעיף דוחות → הודעות דיווח על מספר הודעות שנשלחו לכל משתמש מוצגות.

מהתפריטים הנפתחים בפינה הימנית העליונה תוכל לבחור את המדיה סוג (או כולם), תקופה (נתונים לכל יום/שבוע/חודש/שנה) ושנה עבור ההודעות שנשלחו.

כל עמודה מציגה סכומים לכל משתמש מערכת אחד.