This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 התקנה מקובצי מקור

אפשר לקבל את הגרסה העדכנית ביותר של Zabbix על ידי הידור מקובצי המקור.

מדריך מפורט להתקנת Zabbix מקובצי המקור מופיע להלן.

1 התקנת סוכני רקע של Zabbix

1 Download the source archive

Go to the Zabbix download page and download the source archive. Once downloaded, extract the sources, by running:

$ tar -zxvf zabbix-6.4.0.tar.gz

Enter the correct Zabbix version in the command. It must match the name of the downloaded archive.

2 צור חשבון משתמש

עבור כל תהליכי הדמון של Zabbix, משתמש חסר הרשאות הוא נדרש. אם דמון Zabbix מופעל ממשתמש חסר הרשאות חשבון, הוא יפעל כמשתמש זה.

עם זאת, אם דמון מופעל מחשבון 'שורש', הוא יעבור אל חשבון משתמש 'zabbix', אשר חייב להיות נוכח. כדי ליצור משתמש כזה חשבון (בקבוצה משלו, "zabbix"),

במערכת מבוססת RedHat, הרץ:

 groupadd --system zabbix
    useradd --system -g zabbix -d /usr/lib/zabbix -s /sbin/nologin -c "מערכת ניטור Zabbix" zabbix

במערכת מבוססת דביאן, הרץ:

 addgroup --system --quiet zabbix
    adduser --quiet --system --disabled-login --ingroup zabbix --home /var/lib/zabbix --no-create-home zabbix

::: שימו לב חשוב תהליכי Zabbix אינם זקוקים למדריך ביתי, וזו הסיבה שאנחנו לא ממליצים ליצור אותו. עם זאת, אם אתה משתמש פונקציונליות כלשהי שדורשת זאת (למשל, אחסן אישורי MySQL ב $HOME/.my.cnf) אתה חופשי ליצור אותו באמצעות הפריטים הבאים פקודות.

במערכות מבוססות RedHat, הפעל:

 mkdir -m u=rwx,g=rwx,o= -p /usr/lib/zabbix
    chown zabbix:zabbix /usr/lib/zabbix

במערכות מבוססות דביאן, הפעל:

 mkdir -m u=rwx,g=rwx,o= -p /var/lib/zabbix
    chown zabbix:zabbix /var/lib/zabbix

:::

אין צורך בחשבון משתמש נפרד עבור חזית Zabbix הַתקָנָה.

אם Zabbix שרת ו סוכן מופעלים על אותה מכונה שהיא מומלץ להשתמש במשתמש אחר להפעלת השרת מאשר עבור לנהל את הסוכן. אחרת, אם שניהם מופעלים כאותו משתמש, ה- הסוכן יכול לגשת לקובץ תצורת השרת ולכל משתמש ברמת מנהל ב- Zabbix יכול די בקלות לאחזר, למשל, את סיסמת מסד הנתונים.

::: שימו לב חשוב הפעלת Zabbix בתור root, bin או כל דבר אחר חשבון עם זכויות מיוחדות מהווה סיכון ביטחוני. :::

3 צור מסד נתונים של Zabbix

עבור Zabbix שרת ו proxy דמונים, כמו גם חזית קצה Zabbix, דרוש מסד נתונים. זה לא נחוץ כדי להפעיל את Zabbix סוכן.

SQL סקריפטים מסופקים עבור יצירת סכימת מסד נתונים והכנסת מערך הנתונים. פרוקסי של Zabbix מסד הנתונים צריך רק את הסכימה ואילו מסד הנתונים של שרת Zabbix דורש גם מערך הנתונים על גבי הסכמה.

לאחר יצירת מסד נתונים של Zabbix, המשך לשלבים הבאים של קומפילציה של Zabbix.

4 הגדר את המקורות

C99 עם הרחבות GNU נדרש לבניית שרת Zabbix, Zabbix proxy או סוכן Zabbix. ניתן לציין גרסה זו במפורש על ידי הגדרת CFLAGS="-std=gnu99":

 ייצוא CFLAGS="-std=gnu99"

בעת הגדרת המקורות עבור שרת או פרוקסי של Zabbix, עליך ציין את סוג מסד הנתונים שיש להשתמש בו. רק סוג מסד נתונים אחד יכול להיות הידור עם שרת או תהליך פרוקסי בכל פעם.

כדי לראות את כל אפשרויות התצורה הנתמכות, בתוך הקובץ שחולץ הפעלת ספריית המקור של Zabbix:

 ./configure --help

כדי להגדיר את המקורות עבור שרת וסוכן Zabbix, אתה יכול להפעיל משהו כמו:

 ./configure --enable-server --enable-agent --with-mysql --enable-ipv6 --with-net-snmp --with-libcurl --with-libxml2 --with-openipmi

כדי להגדיר את המקורות עבור שרת Zabbix (עם PostgreSQL וכו'), אתה עשוי לרוץ:

 ./configure --enable-server --with-postgresql --with-net-snmp

כדי להגדיר את המקורות עבור פרוקסי Zabbix (עם SQLite וכו'), אתה יכול לָרוּץ:

 ./configure --prefix=/usr --enable-proxy --with-net-snmp --with-sqlite3 --with-ssh2

כדי להגדיר את המקורות עבור סוכן Zabbix, אתה יכול להפעיל:

 ./configure --enable-agent

או, עבור סוכן Zabbix 2:

 ./configure --enable-agent2

סביבת Go מוגדרת עם Go גרסה נדרשת עבור בניין Zabbix סוכן 2. ראה golang.org להתקנה הוראות.

הערות על אפשרויות הידור:

 • שורת הפקודה zabbix_get ו-zabbix_sender מורכבים אם נעשה שימוש באפשרות --enable-agent.
 • --with-libcurl ו- --with-libxml2 נדרשות אפשרויות תצורה לניטור מכונות וירטואליות; -עם-libcurl נדרש גם עבור אימות SMTP וסוכן 'web.page.*' Zabbix items. שימו לב כי curl 7.20.0 ומעלה הוא נדרש עם אפשרות התצורה --with-libcurl.
 • Zabbix תמיד מבצע קומפילציה עם ספריית PCRE (מאז גרסה 3.4.0); התקנתו אינה אופציונלית. --with-libpcre=[DIR] מאפשר רק מצביע על ספריית התקנה בסיסית ספציפית, במקום לחפש דרך מספר מקומות נפוצים עבור קבצי libpcre.
 • אתה יכול להשתמש בדגל --enable-static לקישור סטטי של ספריות. אם אתה מתכנן להפיץ קבצים בינאריים מהודרים בין שרתים שונים, עליך להשתמש בדגל זה כדי לגרום לקבצים בינאריים אלה לעבוד ללא צורך ספריות. שימו לב ש--enable-static לא עובד ב Solaris.
 • שימוש באפשרות --enable-static אינו מומלץ בעת בנייה שרת. על מנת לבנות את השרת באופן סטטי, עליך להיות בעל א גרסה סטטית של כל ספרייה חיצונית הדרושה. אין קפדן בדוק את זה ב-configure script.
 • הוסף נתיב אופציונלי לקובץ התצורה של MySQL --with-mysql=/<path_to_the_file>/mysql_config לבחירה ספריית לקוח MySQL הרצויה כאשר יש צורך להשתמש באחת שאינו ממוקם במיקום ברירת המחדל. זה שימושי כשיש מותקנות מספר גרסאות של MySQL או של MariaDB לצד MySQL באותה מערכת.
 • השתמש בדגל --with-oracle כדי לציין את המיקום של OCI API.

::: שימו לב חשוב אם ./configure נכשל עקב ספריות חסרות או נסיבות אחרות, אנא עיין בקובץ 'config.log' למידע נוסף פרטים על השגיאה. לדוגמה, אם חסר libssl, המיידי הודעת שגיאה עשויה להיות מטעה:

 בודק עבור main ב-lmysqlclient... לא
    configure: error: לא נמצא ספריית mysqlclient

אמנם ל-'config.log' יש תיאור מפורט יותר:

 /usr/bin/ld: לא יכול למצוא -lssl
    /usr/bin/ld: לא יכול למצוא את -lcrypto

:::

ראה גם:

5 צור והתקן הכל

אם מתקין מ- Zabbix Git מאגר, זה נדרש להפעיל תחילה:

$ make dbschema

 לעשות התקנה

יש להפעיל שלב זה כמשתמש בעל הרשאות מספיקות (בדרך כלל 'root', או באמצעות 'sudo').

הפעלת 'make install' תתקין כברירת מחדל את קבצי הדמון הבינאריים (zabbix_server, zabbix_agentd, zabbix_proxy) ב-/usr/local/sbin ו הקבצים הבינאריים של הלקוח (zabbix_get, zabbix_sender) ב-/usr/local/bin.

כדי לציין מיקום שונה מאשר /usr/local, השתמש ב-a -- מפתח תחילית בשלב הקודם של הגדרת מקורות, למשל --prefix=/home/zabbix. במקרה זה יותקנו קבצי דמון בינאריים תחת <prefix>/sbin, בעוד כלי עזר תחת <prefix>/bin. איש דפים יותקנו תחת <prefix>/share.

6 סקור וערוך קובצי תצורה
 • ערוך את קובץ התצורה של סוכן Zabbix /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf

אתה צריך להגדיר את הקובץ הזה עבור כל מארח עם zabbix_agentd מוּתקָן.

עליך לציין את שרת Zabbix כתובת IP בקובץ. חיבורים ממארחים אחרים יידחו.

 • ערוך את קובץ התצורה של שרת Zabbix /usr/local/etc/zabbix_server.conf

עליך לציין את שם מסד הנתונים, המשתמש והסיסמה (אם אתה משתמש באחת מהן).

שאר הפרמטרים יתאימו לך עם ברירות המחדל שלהם אם יש לך התקנה קטנה (עד עשרה מארחים מנוטרים). כדאי לשנות את פרמטרי ברירת מחדל אם ברצונך למקסם את הביצועים של Zabbix עם זאת, שרת (או פרוקסי).

 • אם התקנת פרוקסי של Zabbix, ערוך את תצורת ה-proxy קובץ /usr/local/etc/zabbix_proxy.conf

עליך לציין את כתובת ה-IP של השרת ושם מארח ה-proxy (חייב להיות ידוע לשרת), כמו גם שם מסד הנתונים, המשתמש והסיסמה (אם באמצעות כל).

עם SQLite הנתיב המלא לקובץ מסד הנתונים חייב להיות נָקוּב; אין צורך במשתמש וסיסמה של DB.

7 הפעל את הדמונים

הפעל את zabbix_server בצד השרת.

 shell> zabbix_server

ודא שהמערכת שלך מאפשרת הקצאה של 36MB (או א קצת יותר) של זיכרון משותף, אחרת ייתכן שהשרת לא יתחיל ואתה יראה "לא ניתן להקצות זיכרון משותף עבור <סוג מטמון>." ב קובץ יומן השרת. זה עשוי לקרות ב-FreeBSD, Solaris 8.

הפעל את zabbix_agentd בכל המכונות המנוטרות.

 shell> zabbix_agentd

ודא שהמערכת שלך מאפשרת הקצאה של 2MB של זיכרון משותף, אחרת ייתכן שהסוכן לא יתחיל ותראה "לא ניתן להקצות זיכרון משותף לאספן." בקובץ היומן של הסוכן. זה עשוי לקרות ב- Solaris 8.

אם התקנת את Zabbix proxy, הפעל את zabbix_proxy.

 shell> zabbix_proxy

2 התקנת ממשק אינטרנט של Zabbix

העתקת קבצי PHP

החזית של Zabbix כתובה ב-PHP, כך שכדי להפעיל אותו נתמך PHP יש צורך בשרת אינטרנט. ההתקנה מתבצעת על ידי העתקת ה-PHP קבצים מספריית ה-UI לספריית מסמכי HTML של שרת האינטרנט.

מיקומים נפוצים של ספריות מסמכי HTML עבור שרתי אינטרנט של Apache לִכלוֹל:

 • /usr/local/apache2/htdocs (ספריית ברירת המחדל בעת התקנת Apache ממקור)
 • /srv/www/htdocs (OpenSUSE, SLES)
 • /var/www/html (Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL)

מומלץ להשתמש בספריית משנה במקום בשורש HTML. ל צור ספריית משנה והעתק לתוכה קבצי חזית של Zabbix, הפעל הפקודות הבאות, מחליפות את הספרייה בפועל:

 mkdir <htdocs>/zabbix
    משתמש תקליטור
    רואה חשבון . <htdocs>/zabbix

אם מתכננים להשתמש בכל שפה אחרת מלבד אנגלית, ראה התקנה של שפות חזית נוספות עבור הוראות.

התקנת חזית קצה

ראה התקנת ממשק אינטרנט דף למידע על אשף התקנת החזית של Zabbix.

3 התקנת שער Java

זה נדרש להתקין שער Java רק אם אתה רוצה לפקח על JMX יישומים. שער Java הוא קל משקל ואינו דורש א מאגר מידע.

כדי להתקין ממקורות, ראשית הורד ו לחלץ את ארכיון המקור.

כדי להרכיב שער Java, הפעל את הסקריפט ./configure עם אפשרות --enable-java. רצוי שתציין את --תחילית אפשרות לבקש נתיב התקנה שאינו ברירת המחדל /usr/local, כי התקנת שער Java תיצור עץ ספריות שלם, לא רק קובץ הפעלה בודד.

 $ ./configure --enable-java --prefix=$PREFIX

כדי להדר ולארוז שער Java לקובץ JAR, הפעל את 'make'. הערה שלשלב זה תזדקק לקובצי הפעלה של 'javac' ו-'jar' בקובץ שלך נָתִיב.

 $ לעשות

כעת יש לך קובץ zabbix-java-gateway-$VERSION.jar src/zabbix_java/bin. אם אתה מרגיש בנוח עם הפעלת שער Java מ-src/zabbix_java בספריית ההפצה, אז אתה יכול המשך להוראות להגדרה והרצה של שער Java. אחרת, ודא שיש לך מספיק הרשאות והפעל את 'make install'.

 $ לעשות התקנה

המשך אל הגדרה לפרטים נוספים על הגדרה והרצה של שער Java.

4 התקנת שירות האינטרנט Zabbix

התקנת שירות האינטרנט Zabbix נדרשת רק אם אתה רוצה להשתמש מתוכנן דוחות.

כדי להתקין ממקורות, ראשית הורד ו לחלץ את ארכיון המקור.

כדי להדר את שירות האינטרנט של Zabbix, הפעל את הסקריפט ./configure עם אפשרות --enable-webservice.

גרסה מוגדרת של Go. נדרשת סביבת 1.13+ לבניית שירות אינטרנט של Zabbix.

הפעל את zabbix_web_service במחשב, שבו מותקן שירות האינטרנט:

 shell> zabbix_web_service

המשך אל התקנה לפרטים נוספים על הגדרת יצירת דוחות מתוזמנים.