mediatype.delete

תיאור

object mediatype.delete(array mediaTypeIds)

שיטה זו מאפשרת למחוק סוגי מדיה.

שיטה זו זמינה רק לסוג משתמש סופר אדמין. ניתן לבטל הרשאות להתקשר למתודה בהגדרות תפקידי המשתמש. לִרְאוֹת מִשׁתַמֵשׁ תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

מזהי (מערך) של סוגי המדיה שיש למחוק.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזיר אובייקט המכיל את המזהים של המדיה שנמחקה סוגים תחת המאפיין 'mediatypeids'.

דוגמאות

מחיקת סוגי מדיה מרובים

מחק שני סוגי מדיה.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "mediatype.delete",
      "פארמים": [
        "3",
        "5"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "mediatypeids": [
          "3",
          "5"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

מקור

CMediaType::delete()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CMediaType.php.