תחזוקה.קבל

תיאור

integer/array maintenance.get(אובייקט פרמטרים)

השיטה מאפשרת לאחזר תחזוקה לפי הנתון פרמטרים.

שיטה זו זמינה למשתמשים מכל סוג. הרשאות כדי לקרוא את השיטה ניתן לבטל בהגדרות תפקיד המשתמש. ראה משתמש תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

(object) פרמטרים המגדירים את הפלט הרצוי.

השיטה תומכת בפרמטרים הבאים.

פרמטר סוג תיאור
groupids string/array החזר רק תחזוקה שהוקצו לקבוצות המארחות הנתונות.
hostids string/array החזר רק תחזוקה שהוקצו למארחים הנתונים.
maintenanceids string/array החזר רק תחזוקה עם המזהים הנתונים.
selectGroups query החזר מאפיין groups עם קבוצות מארחות שהוקצו לתחזוקה.
selectHosts query החזר מאפיין hosts עם מארחים שהוקצו לתחזוקה.
selectTags query החזר מאפיין tags עם תגיות בעיה של התחזוקה.
selectTimeperiods query החזר מאפיין timeperiods עם פרקי זמן של תחזוקה.
sortfield string/array מיין את התוצאה לפי המאפיינים הנתונים.

ערכים אפשריים הם: maintenanceid, name וmaintenance_type.
countOutput boolean הפרמטרים הללו, המשותפים לכל שיטות ה-'get', מתוארים בפירוט בפירוש ההתייחסות.
עריכה בוליאנית
excludeSearch בולאני
filter object
limit מספר שלם
פלט שאילתה
preservekeys בולאני
חיפוש אובייקט
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled בוליאני
sortorder מחרוזת/מערך
startSearch boolean

החזר ערכים

(מספר שלם/מערך) מחזיר אחד:

 • מערך של חפצים;
 • ספירת האובייקטים שאוחזרו, אם יש לפרמטר countOutput נעשה שימוש.

דוגמאות

אחזור תחזוקה

אחזר את כל התחזוקה שהוגדרה, ואת הנתונים על המוקצים קבוצות מארחות, פרקי זמן מוגדרים ותגי בעיה.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "maintenance.get",
      "params": {
        "output": "להרחיב",
        "selectGroups": "להרחיב",
        "selectTimeperiods": "להאריך",
        "selectTags": "להרחיב"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": [
        {
          "maintenanceid": "3",
          "name": "תחזוקה ביום ראשון",
          "maintenance_type": "0",
          "תיאור": "",
          "active_since": "1358844540",
          "active_till": "1390466940",
          "tags_evaltype": "0",
          "קבוצות": [
            {
              "groupid": "4",
              "name": "שרתי Zabbix",
              "internal": "0"
            }
          ],
          "תקופות זמן": [
            {
              "timeperiod_type": "3",
              "כל": "1",
              "month": "0",
              "dayofweek": "1",
              "day": "0",
              "start_time": "64800",
              "period": "3600",
              "start_date": "2147483647"
            }
          ],
          "תגים": [
            {
              "tag": "שירות",
              "מפעיל": "0",
              "value": "mysqld",
            },
            {
              "tag": "שגיאה",
              "מפעיל": "2",
              "ערך": ""
            }
          ]
        }
      ],
      "מזהה": 1
    }

ראה גם

מקור

CMaintenance::get()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php.