שינוי תפקיד משתמש

שנה תפקיד של משתמש.

בַּקָּשָׁה:

{
       "jsonrpc": "2.0",
       "method": "user.update",
       "params": {
         "userid": "12",
         "roleid": "6"
       },
       "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
       "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
       "jsonrpc": "2.0",
       "תוצאה": {
         "משתמשים": [
           "12"
         ]
       },
       "מזהה": 1
    }