> עצם סמל במפה

העצמים הבאים קשורים ישירות ל־API של iconmap (סמל במפה).

מפת סמלים

עצם תגית המארח יש את המאפיינים הבאים.

מאפיין סוג תיאור
iconmapid מחרוזת (קריאה בלבד) מזהה מפת הסמלים.
default_iconid
(חובה)
מחרוזת מזהה סמל ברירת המחדל.
name
(חובה)
מחרוזת שם מפת הסמלים.

נא לשים לב שעבור חלק מהמתודות (update, delete - עדכון, מחיקה) צירוף משתני החובה/רשות עשויים להשתנות.

מיפוי סמלים

אובייקט מיפוי הסמלים מגדיר סמל ספציפי לשימוש עבור מארחים עם ערך שדה מלאי מסוים. יש לו את המאפיינים הבאים.

Property Type תיאור
iconmappingid string (לקריאה בלבד) מזהה מפת הסמלים.
iconid
(חובה)
מחרוזת מזהה של הסמל המשמש את מיפוי הסמלים.
ביטוי
(נדרש)
מחרוזת ביטוי שיתאים לשדה המלאי נגד.
מלאי_קישור
(נדרש)
מספר שלם מזהה של שדה המלאי המארח.

עיין באובייקט המלאי המארח עבור רשימה של שדות מלאי נתמכים.
iconmapid string (לקריאה בלבד) מזהה מפת הסמלים שאליה שייך מיפוי הסמלים.
sortorder מספר שלם (לקריאה בלבד) מיקום מיפוי הסמלים במפת הסמלים.