> אובייקט אסימון

האובייקטים הבאים קשורים ישירות ל-API 'אסימון'.

אסימון

לאובייקט האסימון יש את המאפיינים הבאים.

Property Type תיאור
tokenid string (לקריאה בלבד) מזהה האסימון.
שם
(חובה)
מחרוזת שם האסימון.
description text תיאור האסימון.
userid string (קריאה בלבד לעדכון) משתמש שהאסימון הוקצה לו.

ברירת מחדל: משתמש נוכחי.
lastaccess timestamp (לקריאה בלבד) התאריך והשעה האחרונים שבהם האסימון אומת.

אפס אם האסימון מעולם לא אומת.
status integer סטטוס אסימון.

ערכים אפשריים:
0 - (ברירת מחדל) אסימון מופעל;
1 - אסימון מושבת.
expires_at timestamp תאריך ושעה של תפוגה של אסימון.

אפס עבור אסימונים שאינם פוסעים.
created_at timestamp (לקריאה בלבד) תאריך ושעה של יצירת אסימון.
creator_userid string (לקריאה בלבד) המשתמש היוצר של האסימון.

שימו לב שעבור שיטות מסוימות (עדכון, מחק) שילוב הפרמטרים הנדרש/אופציונלי שונה.