תבנית.massadd

תיאור

object template.massadd(object parameters)

שיטה זו מאפשרת להוסיף בו זמנית מספר אובייקטים קשורים ל- תבניות נתונות.

שיטה זו זמינה רק ל-Admin ו-Super Admin סוגי משתמשים. ניתן לבטל הרשאות לקרוא לשיטה בתפקיד משתמש הגדרות. ראה משתמש תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

(object) פרמטרים המכילים את המזהים של התבניות לעדכון ו האובייקטים להוספה לתבניות.

השיטה מקבלת את הפרמטרים הבאים.

פרמטר סוג תיאור
תבניות
(חובה)
object/array תבניות לעדכון.

תבניות חייבות להיות מוגדרות המאפיין 'templateid'.
groups object/array קבוצות מארחות להן להוסיף את התבניות הנתונות.

לקבוצות המארחות חייב להיות מוגדר המאפיין groupid.
macros object/array יש ליצור פקודות מאקרו של משתמש עבור התבניות הנתונות.
templates_link object/array תבניות לקישור לתבניות הנתונות.

על התבניות להיות מוגדר המאפיין 'templateid'.

החזר ערכים

(אובייקט) מחזירה אובייקט המכיל את המזהים של התבניות המעודכנות תחת המאפיין 'templateids'.

דוגמאות

קשר קבוצה לתבניות

הוסף את קבוצת המארחים "2" לשתי תבניות.

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massadd",
      "params": {
        "תבניות": [
          {
            "templateid": "10085"
          },
          {
            "templateid": "10086"
          }
        ],
        "קבוצות": [
          {
            "groupid": "2"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ]
      },
      "מזהה": 1
    }

Link templates "10106" and "10104" to template "10073".

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massadd",
      "params": {
        "templates": [
          {
            "templateid": "10073"
          }
        ],
        "templates_link": [
          {
            "templateid": "10106"
          },
          {
            "templateid": "10104"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10073"
        ]
      },
      "id": 1
    }

ראה גם

מקור

CTemplate::massAdd()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.