6 עדכון במרוכז

סקירה כללית

עם עדכון המוני אתה עשוי לשנות תכונה כלשהי עבור מספר טריגרים בבת אחת, חוסך לך את הצורך לפתוח כל טריגר בודד עבור עֲרִיכָה.

שימוש בעדכון המוני

כדי לעדכן באופן המוני כמה טריגרים, בצע את הפעולות הבאות:

  • סמן את תיבות הסימון של הטריגרים שברצונך לעדכן ברשימה
  • לחץ על עדכון המוני מתחת לרשימה
  • נווט לכרטיסייה עם התכונות הנדרשות (טריגר, תגים או תלות)
  • סמן את תיבות הסימון של כל תכונה לעדכון

האפשרויות הבאות זמינות בעת בחירת הלחצן המתאים לעדכון תג:

  • הוסף - מאפשר להוסיף תגיות חדשות עבור הטריגרים;
  • החלף - יסיר את כל התגים הקיימים מהטריגר ו החלף אותם באלה המפורטים להלן;
  • הסר - יסיר תגים שצוינו מהטריגרים.

שימו לב, תגים בעלי שם זהה, אך ערכים שונים אינם נחשב 'כפולים' וניתן להוסיף אותו לאותו טריגר.

החלף תלות - יסיר כל תלות קיימות מה- להפעיל ולהחליף אותם באחד/ים שצוינו.

לחץ על עדכן כדי להחיל את השינויים.