This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

8 תוסף Oracle

סקירה

סעיף זה מציג את המשתנים שנתמכים בקובץ ההגדרות של תוסף Oracle ל־Zabbix agent 2‏ (oracle.conf).

ראוי לשים לב:

  • ערכי ברירת המחדל משקפים את ברירות המחדל של התהליך, לא את הערכים בקובצי ההגדרות שנשלחים;
  • ב־Zabbix יש תמיכה בקובצי הגדרות בהצפנת UTF-8 ללא BOM;
  • הערות שמתחילות ב־„#” נתמכות רק אם הוא בתחילת השורה.

פרמטרים

פרמטר חובה טווח ברירת מחדל תיאור
Plugins.Oracle.CallTimeout no 1-30 פסק זמן גלובלי זמן ההמתנה המקסימלי בשניות להשלמת בקשה.
Plugins.Oracle.ConnectTimeout no 1-30 זמן קצוב גלובלי זמן ההמתנה המקסימלי בשניות ליצירת חיבור.
Plugins.Oracle.CustomQueriesPath no שם הנתיב המלא של ספרייה המכילה קבצי .sql עם שאילתות מותאמות אישית.
מושבת כברירת מחדל.
דוגמה: /etc/zabbix/oracle/sql
Plugins.Oracle.KeepAlive no 60-900 300 הזמן המרבי של המתנה (בשניות) לפני סגירת חיבורי פלאגין שאינם בשימוש.
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.Password no סיסמת הפעלה עם שם.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש במפתחות פריט.
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.Service no שם שירות הפעלה עם שם לשימוש לחיבור (SID אינו נתמך).
נתמך עבור: Oracle.
** <PluginName>** - שם הפלאגין.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש במפתחות פריט.
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.Uri no tcp://localhost:1521 מחרוזת חיבור הפעלה עם שם עבור Oracle.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש במפתחות פריט.

לא צריך לכלול אישורים מוטמעים (הם יתעלמו).
חייב להתאים לפורמט URI.
רק סכימת tcp נתמכת; ניתן להשמיט סכימה (מאז גרסה 5.2.3).
ניתן להשמיט יציאה (ברירת מחדל=1521).
דוגמאות: tcp://127.0.0.1:1521
localhost
Plugins.Oracle.Sessions.<SessionName>.User no שם משתמש הפעלה עם שם.
<SessionName> - הגדר שם של הפעלה לשימוש במפתחות פריט.

ראה גם: