לוח מחוונים של תבניות

שיעור זה נועד לעבוד עם לוחות מחוונים של תבניות.

הפניות לאובייקט:

שיטות זמינות: