2 התקנה מחבילות RHEL

2 התקנה מחבילות RHEL

הגדרת והפעלת שער Java

פרמטרי תצורה של Zabbix Java gateway עשויים להיות מכוונים ב- קוֹבֶץ:

 /etc/zabbix/zabbix_java_gateway.conf

לפרטים נוספים, ראה תצורת שער של Zabbix Java פרמטרים.

כדי להפעיל את Zabbix Java gateway:

 # הפעלה מחדש של שירות zabbix-java-gateway

כדי להפעיל אוטומטית את Zabbix Java gateway באתחול:

RHEL 7 ואילך:

 # systemctl אפשר את zabbix-java-gateway

RHEL לפני 7:

 # chkconfig --level 12345 zabbix-java-gateway פועל

הגדרת שרת לשימוש עם שער Java

כששער Java פועל, עליך לומר לשרת Zabbix היכן כדי למצוא את Zabbix Java gateway. זה נעשה על ידי ציון JavaGateway ו פרמטרים של JavaGatewayPort ב-תצורת השרת file. אם המארח שבו JMX האפליקציה פועלת מנוטרת על ידי פרוקסי Zabbix, ולאחר מכן תציין פרמטרי החיבור ב-תצורת proxy file במקום זאת.

 JavaGateway=192.168.3.14
    JavaGatewayPort=10052

כברירת מחדל, השרת אינו מתחיל תהליכים הקשורים ל-JMX ניטור. אם אתה רוצה להשתמש בו, עם זאת, עליך לציין את מספר מופעים מפורקים מראש של משאלי Java. אתה עושה את זה באותו אופן הדרך שבה אתה מציין סקרים ולוכדים רגילים.

 StartJavaPollers=5

אל תשכח להפעיל מחדש את השרת או ה-proxy, לאחר שתסיים עם להגדיר אותם.

איתור באגים בשער Java

קובץ יומן השער של Zabbix Java הוא:

 /var/log/zabbix/zabbix_java_gateway.log

אם אתה רוצה להגדיל את הרישום, ערוך את הקובץ:

 /etc/zabbix/zabbix_java_gateway_logback.xml

ושנה את level="info" ל-"debug" או אפילו "trace" (עבור עמוק פתרון תקלות):

 <configuration scan="true" scanPeriod="15 seconds">
    [...]
       <root level="info">
           <appender-ref ref="FILE" />
       </root>
    
    </configuration>

ניטור JMX

עיין בדף ניטור JMX לפרטים נוספים.