כלל גילוי ברמה נמוכה

מחלקה זו תוכננה לעבוד עם כללי גילוי ברמה נמוכה.

סימוכין לפריט:

מתודות זמינות: