עדכון אוטומטי

תיאור

object autoregistration.update(object autoregistration)

שיטה זו מאפשרת לעדכן רישום אוטומטי קיים.

שיטה זו זמינה רק לסוג משתמש סופר אדמין. ניתן לבטל הרשאות להתקשר למתודה בהגדרות תפקידי המשתמש. לִרְאוֹת מִשׁתַמֵשׁ תפקידים למידע נוסף.

פרמטרים

(אובייקט) יש לעדכן מאפייני רישום אוטומטי.

החזר ערכים

(boolean ) מחזירה boolean true כתוצאה מעדכון מוצלח.

דוגמאות

בַּקָשָׁה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "autoregistration.update",
      "params": {
        "tls_accept": "3",
        "tls_psk_identity": "PSK 001",
        "tls_psk": "11111595725ac58dd977beef14b97461a7c1045b9a1c923453302c5473193478"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "מזהה": 1
    }

תְגוּבָה:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "תוצאה": נכון,
      "מזהה": 1
    }

מקור

CAutoregistration::update()‎ בתוך ui/include/classes/api/services/CAutoregistration.php.