6 ניהול

סקירה כללית

תפריט הניהול מיועד לפונקציות ניהוליות של Zabbix. זֶה התפריט זמין למשתמשי Super Administrators סוג רק.